Cross-Cultural Leadership og Distanceledelse

03-06-2011

Af Lars Dahl Christensen, Operational HR Manager, og Jan Verhoek, HR Director, JYSK Nordic

Tre ord om People & Performance: Professionelle, international erfaring, praktisk tilgang.

People & Performance fungerer som vores partner i forbindelse med udvikling og gennemførelse af JYSK Leadership Academy for vores danske medarbejdere på hovedkontoret. Ligeledes er de vores partner i forhold til vores internationale organisation med fokus på Europa, herunder særligt vores vækstmarkeder i Centraleuropa.

People & Performance har i den forbindelse i særlig grad forstået de udfordringer og muligheder, der er i forbindelse med ledelse på tværs af kulturer og distanceledelse. De cases, vores deltagere har skullet løse i forbindelse med forløbene, har været meget relevante, utroligt virkelighedsnære og udviklet på baggrund af en solid informationsindsamling i organisationen.

Endvidere har konsulenterne hele vejen igennem udvist stor evne til at kombinere stærk research og praktiske værktøjer, hvilket gør, at vores deltagere umiddelbart kan bringe det, de har lært, i spil.

Vi er rigtig glade for samarbejdet med People & Performance. De leverer varen!

For mere information om distanceledelse kontakt Kasper Urth eller Torben Nørby.