JTI & MBTI

Nååh - det er derfor, du og jeg reagerer forskelligt!

Der er forskelle og ligheder i den måde, hvorpå mennesker indsamler information og træffer beslutninger. Viden omkring forskelle og ligheder mellem mennesker kan tilegnes gennem profilværktøjerne JTI eller MBTI. Den viden kan bruges til at udvikle ledere, medarbejdere og den indbyrdes kommunikation.

Hvem
JTI/MBTI kan bruges af leder- og medarbejdergrupper, der har behov for at opbygge et nyt team, udvikle et eksisterende team eller udvikle udvalgte medarbejdere. En af de store fordele ved at arbejde med en personprofil er skabelsen af et fælles sprog, som gør det nemt og accepteret at give feedback omkring adfærd i dagligdagen. JTI/MBTI anvendes som et af flere personprofilværktøjer, vi har indgående erfaring med. Hvad der passer bedst afgøres af målgruppen, og hvad organisationen eventuelt bruger i forvejen.

Hvad
Jungiansk Type Indikator og Meyer-Briggs Type Indikator er begge værktøjer, som baserer sig på Jungs personlighedsmodeller og angiver de personlige præferencer på fire dimensioner. Dynamikken mellem disse indikerer styrker og udviklingsområder samt træk i den personlige tilgang til verden og arbejdet.

Teamet er omdrejningspunkt for de fleste præstationer. For at få teams til at fungere effektivt skal individerne forstå og kunne arbejde konstruktivt med deres forskelligheder. Arbejdet med JTI/MBTI og teamet påvirker direkte teamets evne til at udnytte teamets forskelligheder. Derfor er JTI/MBTI ofte en integreret del af individuelle eller teamudviklingsforløb.

For mere information om JTI & MBTI kontakt  Kasper Urth eller Jesper Staack Krab .