Distancesamarbejde

10-09-2012
Fjern kollega, tæt på

Af Kasper Urth, direktør, People & Performance A/S

Samarbejde over distancer kræver, at der er etableret en fælles kultur og identitet, som alle føler sig en del af. Men det kræver også, at grundlæggende dynamikker og bevidsthed om brug af kommunikation som arbejdsredskab er en del af den fælles referenceramme.

Distancearbejde
For at kunne få teamarbejde på afstand til at lykkes, har man brug for, at værktøjskassen er fyldt med de rigtige redskaber. Det kræver blandt andet, at man har afklaret roller, vilkår og rammer. At alle har en entydig forståelse af, hvad der skal leveres, og hvornår det skal leveres.

Det kræver også, at virksomhedens ledelse går forrest og er bevidst om valget af, hvorledes man kommunikerer og bruger de rigtige medier, så man kan være tæt på, selvom man som leder fysisk er på distancen.

Træning i distanceledelse
Googler man Distance Management får man mere end 500.000.000 hits. Hits, der mere eller mindre konkret forsøger at forklare, hvordan man får succes med ledelse over distancen. I People & Performance har vi identificeret to hjørnesten, nemlig Distance Management og Distance Leadership. Udgangspunktet er efterprøvet viden, der muliggør, at vi konkret kan træne deltagerne og efterlade dem med konkrete værktøjer – værktøjer, der sikrer succes over distancen.

For mere information om distancesamarbejde kontakt Kasper Urth.