Udvikling og gennemførelse af Talent Management

03-06-2011

Af Liselotte Jørgensen, HR-udviklingskonsulent, Danske Spil

Tre udsagn om People & Performance: Dynamisk energi, fleksibilitet i tilpasning af løsninger, ekspertise på HR-udvikling.

Vi kontaktede People & Performance på baggrund af en kollegas anbefaling af dem. Vi havde et ønske om at få udviklet vores talenter og at få etableret et egentligt talentudviklingsprogram. Og eftersom vi ikke havde prøvet noget af det før, havde vi brug for nogen, der kunne inspirere og vejlede os.

People & Performance fungerede som den strategiske partner, der guidede os gennem et udviklingsforløb, hvor vi blev stillet over for en række spørgsmål, som vi skulle besvare, førend vi kunne gå i gang med det egentlige arbejde med vores talenter. Blandt andet skulle vi definere, hvorfor vi ville have et talentudviklingsprogram. Skulle vi udvikle talenter for at fastholde nogle dygtige medarbejdere, eller var formålet, at de skulle forfremmes inden for organisationen?

Ved People & Performances kyndige sparring fik vi identificeret kriterierne for de kritiske positioner i virksomheden, og vi fik defineret en proces for kortlægning af de kompetencer, der findes i organisationen. Dernæst definerede vi i samarbejde med People & Performance et oplæg til ledelsesgruppen om de basiskompetencer, der er kendetegnende for en medarbejder hos Danske Spil.

People & Performance har fungeret som en ligeværdig partner med en enorm erfaring, som har været meget værdifuld for os. People & Performance har en god evne til at møde os som kunde lige der, hvor vi er, og vi har på intet tidspunkt følt, at der var et ”salg” involveret. Kendetegnende er, at det er et partnerskab, der naturligt udvikler sig.

For mere information om Talent Management kontakt Kasper Urth.