Implementering af ny organisationsstruktur

03-06-2011

Af Hans Uhrenholt, HR Manager, DEIF

Generelt om People & Performance: Dynamisk og fleksibel konsulentvirksomhed, der er kendetegnet ved, at de er nede på jorden, og at de har været i stand til at skræddersy en løsning til vores behov.

Jeg havde tidligere mødt et par af direktørerne i People & Performance og havde også i mit netværk hørt dem omtalt. Jeg var ikke i tvivl om, at de var de rigtige til opgaven.

Vi stod over for at skulle implementere en ny matrixorganisation i en del af vores ene division. Til det formål engagerede vi People & Performance til at hjælpe os med at være arrangør af et todages kick-off- forløb. Formålet var at sikre den mest optimale start og etablere en fælles forståelse for det tværorganisatoriske samarbejde. Resultatet har været rigtig godt, og vi fik på de to dage rystet posen godt og grundigt. Den første dag var det de ledende medarbejdere, der skulle arbejde med implementering og konkret forståelse af den nye struktur og strategi, inden vi på dag nummer to samlede alle 80 ledere og medarbejdere. På dag to arbejdede vi med strategien og med tværorganisatorisk samarbejde – blandt andet i form af ”high performing teams”.

Vi spillede spillet Leadout og havde i den forbindelse samlet holdene på tværs af afdelinger. Der var stor læring i det forløb, idet det ret hurtigt stod klart, at man ikke kunne klare sig alene, men var afhængig af kolleger, andre kompetencer og andre afdelinger. Spillet var rigtig godt til at illustrere de samarbejdskompetencer, vi havde behov for, for at lykkes i vores hverdag. Dernæst blev de nye afdelinger samlet og fik her lejlighed til at arbejde med de nye samarbejdsrelationer.

Dagene var tilrettelagt med en rigtig god vekselvirkning af en teoretisk gennemgang og arbejde med konkrete ting, som var direkte omsættelige i vores hverdag. Jeg har efterfølgende fået uopfordrede tilbagemeldinger fra deltagerne om, at de værktøjer, der blev stillet til rådighed, bliver brugt i hverdagen. Så man kan roligt sige, at People & Performance har skabt et varigt aftryk i vores organisation.

For mere information om implementering af ny organisationsstruktur kontakt Kasper Urth eller Torben Nørby.