Strategisk partner ved fusion af to virksomheder

03-06-2011

Af Ole Koch, direktør, PWT Group

Tre ord om People & Performance: Strategisk partner, direkte og kommunikerende.

People & Performance var vores strategiske rådgiver i forbindelse med fusionen af de to virksomheder Tøjeksperten og Wagner/Texman. En stor og gennemgribende forandringsproces med fokus på forandringsledelse og forandringskommunikation til såvel vores interne som eksterne interessenter.

People & Performance deltog i og faciliterede hele processen. Lige fra de indledende faser, hvor man analyserede, hvorledes man ønskede, at forløbet skulle foregå, til at udvikle planer for gennemførelse af fusionen, med de forandringer det medførte.

Vi har fået solid og god rådgivning af en strategisk partner, som har forstået os og matchet os der, hvor vi ser os selv; ligetil og professionelle købmænd, der driver en succesfuld forretning.

For mere information om fusion og opkøb kontakt Kasper Urth eller Torben Nørby.