Træning af ledergruppe

03-06-2011

Af Claus Sejr, Strategic HR Manager, Solar

Solar er en større grossistvirksomhed præget af ledere, der tager action og er meget beslutsomme. Dette kræver en samarbejdspartner, der formår at kombinere en praktisk orienteret tilgang til ledelsesinstrumenter med en overordnet linje, og som på flere niveauer kan støtte udrulningen af de strategiske mål i virksomheden.

I valget af People & Performance som foretrukken leverandør for træning af hele vores ledergruppe var det afgørende, at de kunne tale vores sprog hurtigt. Det var afgørende værdifuldt for os, at de forstod vores forretning og vores lederkultur. I valget ligger der også en stor tilfredshed med, at People & Performance har kunnet tage højde for og matche vores internationale dimension, så vi kunne lykkes med at skulle levere et sådant projekt til ledere fra fem forskellige nationer.

Alt i alt har People & Performance uden tvivl været en stor bidragsyder til, at vi er der, hvor vi er gennem det massive lederudviklingsforløb, som vi i Solar har investeret i.

Konsulentteamet fra People & Performance har i både designfasen og i selve undervisningen af vores ledere vist stor gennemslagskraft og god forretningsforståelse.  De har en evne til at omsætte teorier og best practice til anvendelige værktøjer og viden. Derudover har det for os været yderst værdifuldt, når man bruger eksterne konsulenter, at disse hurtigt og præcist har evnet at bevæge sig fra det operationelle niveau til det strategiske og vice versa.

For mere information om træning af ledergrupper kontakt Torben Nørby.