Forhandlingsteknik

03-06-2011

Af Morten Hallum, logistikdirektør, TRISCAN

Tre udsagn om People & Performance: Vores kontakt har været præget af seriøsitet og professionalisme, stærke kompetencer, indlevelsesevne og en fantastisk undervisning.

Vores virksomhed sourcer autodele fra hele verden. Derfor er det helt afgørende for os at være skarpe på at kunne gennemføre konstruktive forhandlinger, men også grundlæggende at kunne forstå de faktorer, der indgår i et forhandlingsforløb. Via vores bestyrelsesformand blev vi introduceret til People & Performance, som vi efter et overbevisende første møde valgte til at gennemføre et tredages forløb for os.

Forløbet var veltilrettelagt og indbefattede blandt andet træning i at identificere de dele, der kan være afgørende for en forhandlingssituation, uanset om det er en stor eller lille virksomhed, dens geografiske og kulturelle særkende samt en forståelse for styrker og svagheder hos de personer, vi forhandler med, og deres organisatoriske placering. For os er det værdifulde værktøjer, og vi har klart kunne se den value, det har været for vores forretning at arbejde konstruktivt med forhandlingsteknik.

Forløbet indeholdt også en professionel vurdering – eller måling om man vil – af os selv. Via en DiSC-profil på alle deltagerne, der primært var tiltænkt vores indkøbere, men som også blev uadarbejdet på et par af vores sælgere, fik vi en værdifuld viden om vores egen personlighedsprofil, personlige egenskaber, adfærd, styrker og svagheder. En viden, som kunne bringes i spil i vores videre arbejde med at forstå vores forhandlingspartners adfærd, værdier og fokuspunkter, og som vi blev trænet i at kunne udnytte optimalt med afsæt i vores fælles platform, indeholdende et fælles sprog, et fælles værktøj og en fælles forståelse af forhandlingsteknik.

De refleksioner, der kom ud af forløbet, arbejder vi stadig med, og vores oplevelse af People & Performance er, at de skiller sig meget positivt ud fra mængden i konsulentbranchen, og det vil jeg gerne give videre.

For mere information om forhandlingsteknik kontakt Torben Nørby eller Kasper Urth.