Lederudviklingsforløb - WindowMaster

03-06-2011

Af Steen Hagelskjær, adm. direktør, WindowMaster

Generelt vil jeg fremhæve, at jeg har oplevet People & Performance som en professionel samarbejdspartner i det lederudviklingsforløb, som vi har gennemført med dem. De har været gode til sparring og har haft en række konstruktive input, som vi i samarbejde har formet til et skræddersyet udviklingsforløb for WindowMaster.

Lederudviklingsforløbet har omfattet fire moduler, hvor det overordnede formål har været at få etableret en fælles platform for ledelse – et fælles værdisæt og sprog for, hvad det vil sige at være leder i WindowMaster. Med repræsentationer i Tyskland, England, Schweiz og Danmark er det helt afgørende for os at have et fælles udgangspunkt for vores ledere, så de sammen er i stand til at løfte forretningen.

Alle vores ledere har som en del af udviklingsforløbet fået udarbejdet en personlig profil og er blevet trænet i en række ledelsesværktøjer. Vi har oplevet, at de efterfølgende har haft gavn af såvel den personlige profil som værktøjerne, og de er blevet bedre til at forstå og kommunikere med både hinanden og medarbejderne.

Forløbet har haft et klart fagligt, men også socialt impact på virksomheden. Vi har under hele forløbet haft en tæt dialog med People & Performance, og den løbende evaluering mellem modulerne har gjort, at vi har kunnet indarbejde få men værdifulde justeringer i forhold til de læringspunkter, vi har fået på foregående moduler. Og dermed har vi sikret, at også næste modul ramte plet.

For mere information om lederudviklingsforløb kontakt Kasper Urth.