Anni Vind Frandsen

Partner

Denmark

I People og Performance er mit fokus individuel ledersparring og executive coaching. De seneste tre år har jeg gennemført mere end 100 individuelle lederforløb med ledere fra en række forskellige industrier. Jeg guider ledere, der allerede er kommet langt med deres lederskab, til at blive mere autentiske ledere med større selvindsigt og modenhed. Dette skaber følgeskab og bedre performance.

Jeg er uddannet coach fra Henley Business School og har Professional Certificate in Executive Coaching, som er akkrediteret af International Coaching Federation (ICF), the European Mentoring and Coaching Council and the Association for Coaching.

Det meste af min karriere har jeg arbejdet med ledelse og talentudvikling i store internationale organisationer. Jeg har altid været optaget af at udvikle ledere, så de forstår deres ledelsesrolle og formår at sætte retning, skabe mening og motivere deres medarbejdere. Jeg inspireres fortsat af at kunne påvirke lederes udvikling, da jeg er overbevist om, at ledelse er den væsentligste faktor for, at en virksomhed når sine forretningsmæssige mål.

Fra et organisatorisk perspektiv er det vigtigt at være bevidst om, at udvikling af organisationens talentfulde ledere og specialister kræver godt lederskab på alle niveauer. God ledelse kommer ikke af sig selv – det kræver fokus, selvindsigt, træning og ikke mindst masser af øvelse.

Partner, People & Performance

Director, Leadership Development, People & Performance

HR Director, Universal Robots

Director for Training & Development, DONG Energy

Vice President for People Development, Vestas Wind Systems

Director Talent Management, Vestas Wind Systems

HR Manager, Rambøll

Bliv bevidst om dit eget potentiale med executive coaching

Vi hjælper ledere med at blive bevidste om deres fulde potentiale ved at fungere som executive coach og sparringspartner. Gennem afdækning af lederens situation, behov, opgave og personlige ressourcer skræddersyer vi et executive coaching-forløb.

Kontakt

Telefon

Email

Linkedin

Se profil