Change Management/ Forandringsledelse/ Change readiness/ Forandringsparathed

Hemmeligheden til succes i forandringer starter med at forstå din organisations forandringsparathed.

Det kan klares med to simple spørgsmål, der er hele nøglen bag en vellykket forandringsproces:

1. Hvorfor?
2. Hvordan?


1. Hvorfor er det vigtigt at forberede sig til en forandring?

En succesfuld forandring kræver grundig forberedelse.

Uden en grundig forberedelse til forandring mister du hele grundlaget for den forandringsplan, der skal sikre, at du navigerer din virksomhed sikkert og kontrolleret gennem forandringen.

Men en gennemført forberedelsesproces skaber ikke kun styring og retning. Den sikrer også fælles forståelse internt i ledelsen.

Gennem grundig forberedelse opnår leder- eller styregruppen en fælles forståelse for forandringens omfang, proces og effekt. Hvis forandringens omfang fx ikke er afstemt hos ledergruppen, er risikoen, at lederne ikke entydigt kommunikerer den samme forandringshistorie ud i organisationen og ikke lægger de samme kræfter i at skubbe forandringen fremad. Det er gift for forandringsprocessen, hvis medlemmerne i ledergruppen kommunikerer noget forskelligt.

Usikkerheder og uoverensstemmelser i ledergruppens kommunikation = usikkerhed hos medarbejderne. Og i værste fald leder usikkerheden til decideret modstand blandt medarbejderne.

2. Hvordan forbereder man sig til en forandringsproces?

En effektiv metode til grundig forberedelse af en forandringsproces, er en vurdering af din organisations forandringsparathed.

En vurdering af den organisatoriske forandringsparathed, også kaldet Change Readiness Assessment, leverer et billede af, hvad din virksomhed selv mener, den mangler i forbindelse med at gennemgå forandringer – fra strategisk til operationelt niveau.

Mangler I den nødvendige viden om forandringsprocessen? Er der for lidt inddragelse? Stilles der spørgsmålstegn ved lederens evne til at lede virksomheden gennem forandringen?

Det er svarene på nogle af de spørgsmål, der kan gøre dig klogere på, hvor og hvordan du kan gøre en indsats og samtidig udarbejde en forandringsplan, der er skræddersyet til din organisation. Vi ved, at en ”one-size-fits-all” tilgang ikke virker i forandringer. Det, der virker, er en mere situationsbestemt tilgang, således at I adresserer og behandler alle interessenters bekymringer og tvivlsspørgsmål. En vellykket forandring handler derfor mere om dynamiske processer end fastlåst vanetænkning.

Vil du vide mere om, hvordan du forbereder din virksomhed til forandring?

Så læs vores 3 gode råd til bedre forandringsforberedelse, der kommer på bloggen i næste uge. Her kan du også teste din egen forandringsparathed med en Change Readiness Assessment. 

Imellemtiden kan du også læse vores blogindlæg Forandringsledelse: 4 bevægelser, der vil udvikle din organisations forandringskapacitet og download vores gratis white paper,  hvor vi giver vores anbefalinger til udvikling af organisationens forandringskapacitet. Du kan også læse vores blogindlæg Forandringsledelse i bevægelse: 4 vanebrydende bevægelser, der udvikler lederens rolle i en forandringsproces og hente vores andet gratis white paper, hvor vi giver vores anbefalinger til udvikling af lederens rolle i forandringsprocessen.