SnapShot/ 360 grader/ Ledermålinger

Hvad koster en ledermåling egentlig?

Ovenstående spørgsmål er på en og samme tid meget enkelt og enormt komplekst, og det kan ret beset ikke besvares ved blot at sige et tal. En konsulent vil med 99,9% sikkerhed svare dig en variant af følgende: Det kommer an på, hvilken måling du vil lave, hvor omfattende den er, hvilke parametre den skal måle på og en lang række andre forhold.

En ledermåling er i mange tilfælde en ydelse, vi leverer til vores kunder som en del af et større lederudviklingsprogram eller et lignende projekt, og altså som en del af den samlede leverance. Men det kan også være en enkeltstående ydelse, og så koster en ledermåling i runde tal fra 1.000 kr. og op – i dette blogindlæg vil vi gå lidt mere i dybden med, hvad målingerne indebærer, og hvad der påvirker prisen.

Effektiv og hurtig til en lav pris

For at runde det spørgsmål, vi ofte møder, og som du måske også sidder med på læben: Findes der ikke bare en plain and simple standardmåling, som er billig og virker?

Jo, det gør der. I People & Performance kan vi tilbyde en standardløsning, som er både god, gennemarbejdet og giver resultater. 

Vores standardmåling – et Leadership Snapshot – er baseret på forskning og flere års erfaringer, som blandt andet viser, at effektive ledere integrerer det rette mix af fire adfærdskategorier, ledelse, styring, strukturering, og forandring. People & Performance Leadership Snapshot er bygget op omkring et sæt standardspørgsmål, som vi har udarbejdet på baggrund af mange års erfaring med ledermålinger, virksomhedskulturer og lederudvikling.

Leadership Snapshot 360 graders ledermålingDenne standard-ledermåling adskiller sig fra ledermålinger generelt ved, at vi måler på flere elementer af ledelsesopgaven. Det er en 360 graders måling, og oftest vil det være sådan, at der vil blive indhentet svar fra lederen selv (en selvevaluering), fra lederens kolleger og medarbejdere samt fra lederens egen leder – ofte et sted mellem 6 og 30 personer (naturligvis afhængig af virksomhedens størrelse). I standardmodellen tager vi udgangspunkt i en række prædefinerede parametre indenfor ledelse, strukturering, styring og forandring. Vi udsender målingen til de relevante respondenter, og efterfølgende udarbejder vi en rapport på baggrund af de indkomne data.

Vores standard Leadership Snapshot koster 2.500 kroner pr. måling for én leder, men hvis virksomheden har mange ledere, og hvis I tegner længere kontrakter med tilbagevendende målinger, kan prisen komme helt ned på 1.000 kroner pr. måling.
Standardmålingen er naturligvis ikke fuldstændig låst i sin ramme – der kan eksempelvis være behov for at inkludere andre interessentgrupper, lave ekstra procedurer i forbindelse med indsamlingen af svar eller lignende. Alt sammen er noget, der vil påvirke prisen. 

Lidt tungere og noget dyrere

Hvis du i stedet er i markedet efter en løsning, der er 100% skræddersyet til din virksomhed, stiger kompleksiteten, og prisen følger med.

Den skræddersyede ledermåling tager udgangspunkt et andet sted end den standardiserede; nemlig i et stykke udviklingsarbejde, hvor vi med udgangspunkt i eksisterende lederprincipper, lederkompetencer eller hvad I måtte have identificeret som ”god ledelse” i netop din forretning udvikler et rammeværktøj, som er fundamentet for jeres helt egen 360 graders ledermåling.

Prisen på udviklingsarbejdet afhænger af en lang række forhold, men ofte vil den ligge mellem 20.000 og 30.000 kroner.

Den skræddersyede model består så at sige af den samme maskine som den standardiserede model, men karakteren af det brændstof, vi hælder på den, er anderledes. Den største forskel til det standardiserede Leadership Snapshot er, at vi i denne model evaluerer og kobler målingen direkte sammen med jeres definerede og ønskede ledelsesadfærd.

Udviklingsarbejdet består primært i at omdanne jeres definerede ledelsesadfærd til konkrete og målbare adfærdsudsagn samt i at definere og udarbejde et specifikt rapporteringsformat til jer. Derfor ligger der som nævnt nogle udgifter i den forberedende fase, men når først motoren er bygget, kan prisen på den enkelte ledermåling – igen afhængig af antallet af målinger og frekvensen – komme ned på i omegnen af 1.000-1.200 kroner pr. måling.

Men det kommer an på…

Prissnakke indeholder altid en masse forbehold, og det samme gælder også priser på ledermålinger. For eftersom ingen virksomheder er ens, vil der altid være særlige forhold, der gør, at prisen enten bliver lidt højere, eller at virksomheden uden videre passer ind i rammen.
Lad det komme an på virkeligheden – kontakt os for en snak, så vi i fællesskab kan finde ud af, hvilken model der passer bedst til jer. 

Få relevante referencer direkte i din indbakke