Situationsbestemt Ledelse/ Leadership Development

Situationsbestemt Ledelse II® er en ledelsesfilosofi og et koncept som tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige, og menneskers deraf følgende ledelsesbehov er forskelligt fra individ til individ og fra opgave til opgave. Dette faktum bør man som leder tage højde for i sin ledelsesstil, så den tilpasses situationen og medarbejdernes behov.
Udbytte ved at bruge SLII®
Situationsbestemt Ledelse II® giver ledere og medarbejdere et fælles sprog til at kunne finde frem til den ledelsesstil, der er mest effektiv i en given situation. Desuden indeholder Situationsbestemt Ledelse II® værktøjer til at nedbryde strategi til konkrete mål for den enkelte medarbejder. Alt i alt for i sidste ende at kunne bidrage til opnåelse af virksomhedens mål.
Enkelt og letforståeligt værktøj
Situationsbestemt Ledelse II® (SLII®) bygger på en model, der kortlægger medarbejderens kompetencer og engagement samt behov for ledelse, så medarbejderen kan ledes til at præstere sit bedste i forbindelse med specifikke mål og opgaver. SLII® modellen er så enkel – og samtidig virkningsfuld – at Situationsbestemt Ledelse II® i dag er verdens mest udbredte ledelseskoncept og fungerer på tværs af sprog og kulturer verden over.