Business Development/ HR Outsourcing/ Forretningsstrategi

Hvis virksomheden ikke har tænkt HR-delen ind i den fremtidige forretningsstrategi, ender det let i uforløste ønsker til resultaterne af outsourcing.

Mere tid til kerneforretningen er ofte mantraet, når det gælder outsourcing, og det gælder også ved outsourcing af HR-funktionerne i virksomheden. I en tid med eksempelvis rivende teknologisk udvikling, kan det pludselig gå stærkt med behovet for kompetente medarbejdere, og hvordan sikrer man, at virksomheden har HR-kompetencerne og ressourcerne på plads, når det er aktuelt? Outsourcing!

Ifølge Johnny Husen, Head of Strategy & Business Development hos People & Performance, er der næsten ikke noget inden for HR, som ikke kan outsources. Det gælder naturligvis de mere traditionelle områder som løn og rekruttering, men i dag er HR-delen en langt mere kompleks størrelse i moderne virksomhedsstrategier, og der kan stadig outsources. Dog bør man være påpasselig med at outsource forretningskritiske processer og afholde sig fra at outsource reelle ledelsesmæssige processer.

"Jeg oplever ofte virksomheder, som gerne vil outsource logistik, men som ikke har tænkt det ind i de strategiske overvejelser for virksomheden. Det kan eksempelvis være en detailvirksomhed, som leverer til de store supermarkeder, men dermed har de blot outsourcet fra rampen og ud. Det vil sige, at slutbrugeren møder en chauffør, som sikkert er god til at køre lastvognen, men blot læsser varen af hos kunden. Det er så kundens møde med virksomheden. Dermed har man ikke tænkt strategien til ende, for selvom du sparer nogle omkostninger her og nu, så nytter det ikke, hvis din kunde ikke er tilfreds," fortæller han og understreger, at når det gælder HR-funktionerne, er det som regel behovet for at kunne tilpasse omfanget af afdelingen til det konkrete behov, der er på bestemte tidspunkter, som afgør beslutningen.

Tillid i mellem parter er afgørende

En outsourcing-aftale mellem to parter kræver tillid og troværdighed, så man opnår et fortroligt forhold, hvor man deler de relevante informationer om strategi og planer, ligesom man forventningsafstemmer, så outsourcing-partneren kan levere den helt rette service til virksomhedens behov.
"En seriøs outsourcing-virksomhed kan byde ind med et nyt syn udefra på virksomhedens forretningsplan og være med til at få virksomhedens HR-del værdiansat. Det er afgørende, at vi sammen kan se, hvordan virksomheden får værdi ved at outsource – også ved at se indad på egne arbejdsgange og strukturer, der måske kræver en justering," siger Johnny Husen og tilføjer, at outsourcing-partnerens erfaring og udbud af alle de nødvendige kompetencer til at varetage HR-opgaverne også er afgørende for succesen.

Tillid i mellem parter er afgørende

Outsourcing af HR-funktioner kræver, at man er meget skarp på sin strategi og kernekompetencer. Her skal outsourcing tænkes med ind, og det er, ifølge Johnny Husen, ikke noget, man lige gør fra dag til dag. Det kræver virkelig god forberedelse af virksomheden og en god dialog med outsourcing-partneren.
"Vi indgår i en aktiv dialog med virksomheden og kigger sammen på organisationsstrukturen. Vi kigger de kommende budgetår frem, når den fremtidige forretningsplan eller strategi skal tilrettelægges. Ofte er der dog en tendens til, at virksomheden kigger mest på de hidtidige strukturer i virksomheden og forholder sig til dem, i stedet for at se på, hvordan det bør se ud fremover. Det kan føles svært at lave forandringer i virksomheden, men hvis man tænker fremad og på, hvordan man gerne vil have det til at se ud, så er det lettere at foretage de nødvendige ændringer i organisationen," forklarer han.

Gode råd til HR-outsourcing

  • Lav et grundigt forarbejde med en klar forretningsstrategi, hvor outsourcing indgår
  • Tænk i hvilken værdi outsourcing skal have for virksomheden
  • Sørg for at outsourcing-partneren har alle de fornødne kompetencer til at dække alle behov
  • Det er væsentligt at se fremad på mål og strukturer i virksomheden
  • Vær åben for kritisk blik på virksomheden og dialog med outsourcing-partneren