Business Development/ Leadership Development/ Talent Management/ Talentudvikling

Kort sagt: Talentudvikling skaber forretningsudvikling, når det bliver gjort rigtigt – og det mener vi, at ISS er godt i gang med!
Strategisk talentudvikling, der flytter og nytter
Vi mener, at strategisk talentudvikling starter med, at virksomheden identificerer de områder i strategien, hvor aggressiv talentudvikling flytter og nytter. Når de vitale strategiske bevægelser er identificeret, skal de omsættes til kompetencebehov, som kan relateres til succes. Det arbejde er vitalt for overhovedet at starte diskussionen om "talent". Talent er nemlig ikke en universel størrelse; det er en samling af universelle evner og meget kontekstafhængige kompetencer.

Så spørgsmål #1 til din virksomhed: Ved du nøjagtigt, hvilke talenter der skal til for at skubbe de vitale strategiske bevægelser? Det ved ISS. Deres strategiske talenter skal bidrage til bevægelsen fra leverandør af single services til totalleverandør af integrated facility service solutions! Og under den overskrift er der en række specifikke udviklingstiltag, som talenterne spiller en rolle i. "Jeg betragter de medarbejdere, der har gennemført ISS MAP som værende nøglespillere i denne omstillingsproces", udtaler Troels Bjerg, Regional CEO ISS Nordic.

Udsagnet viser helt tydeligt kernen i strategisk talentudvikling: At formålet er en strategisk bevægelse i forretningen. For at det kan lykkes, har vi sammen med ISS gjort et grundigt stykke arbejde for, at den ønskede udvikling i forretningen er omsat til helt specifikke kompetencer, som anvendes i rekrutteringen, assessment centret og udviklingsforløbet. På den vis foretages en målrettet udvælgelse og udvikling til gavn for talentet og for ISS.

Strategisk talentudvikling udvikler forretningen og talentet
Spørgsmål #2 som skal besvares for at få succes med strategisk talentudvikling er: Hvilke antagelser og vaner skal der brydes med for at finde de rette talenter? Her viser ISS et klarsyn ved at bryde med traditionen om, at ledere i ISS vokser op indefra. Talenterne i ISS MAP hentes direkte udefra ind på et niveau, der ikke tidligere har været tradition for i ISS.

Vi mener, at evnen til at bryde med antagelser og kvalificeret skubbe evolutionen i gang i organisationen er det, der kendetegner strategisk talentudvikling. Det er både forretningen og talentet, som skal udvikles. I nogle virksomheder er talentudvikling netop det, ordet siger: Udvikling af talenter uden en tættere kobling til forretningens udvikling. Strategisk talentudvikling udvikler forretningen og talentet. Talenterne bliver efter forløbet ikke placeret i jobs, hvor de skal holde status quo, tværtimod placeres de der, hvor forretningen skal flyttes!

Rigtigt tilrettelagt udviklingsforløb sikrer forretningsresultaterne
Spørgsmål #3 i udviklingen af strategiske talentprogrammer er: Hvordan skaber man en accelereret læring, som deltagerne samtidigt kan nå at omsætte til forretningsresultater? Her er samspillet mellem forretningsprojekter, træning, mentoring, coaching og en række andre læringsmetoder helt afgørende. Kun når udviklingsforløbet tilrettelægges rigtigt, rammer vi en udtalelse som den her fra en ISS MAP-deltager fra 2013: "ISS MAP er et fantastisk karriereryk. Jeg har fået fem års erfaring på bare ét år!"

Læs meget mere om ISS' Management Trainee Programme via linket.