Sales Development

I takt med at mere og mere bliver digitaliseret, har det vist sig, at tavlemøder har en meget positiv effekt på virksomheders performance

Ikke fordi der nødvendigvis står noget andet/nyt på tavlen, som man ikke vidste i forvejen. Forskellen er bare, at der sker noget andet ved at se på fakta på en tavle, end når vi ser på tallene på en skærm, på print eller på et lærred, hvor det oftest står alene. Bevidstgørelsen af sammenhængene, krydset mellem forskellige KPI’er bliver interessant, og det bliver nemmere at få styr på prioriteterne.

Tavlemøder giver overblik og mulighed for at forbedre resultater

Ved tavlemøder er det ikke forklaringerne på de gode eller dårlige resultater, der er i fokus. Det er de ting og de indsatser, vi ikke har gjort, og de indsatser vi planlægger at gøre, der kommer frem i sparringen ved tavlen. Tavlemøder køres bedst med det gode gamle whiteboard eller flipovers og involverer en større eller mindre gruppe medarbejdere, som har både fælles og forskellige opgaver og udfordringer. Tavlemødet bliver således det optimale forum til vidensdeling, sparring, måludpegning etc.

Fynske Mediers tavlemøder - øget fokus på vækst og udnyttelse af synergier

Hos Fynske Medier, der bl.a. udgiver Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis har de indført tavlemøder hver anden uge, hvor 30-40 af koncernens ledere mødes i halvanden time og gennemgår tavlen for hver enkelt afdeling. Tavlemøderne er dynamiske, fremadrettede og involverende og sikrer, at hver enkelt leder tager ansvar og skaber synergier ved at dele viden og erfaring med de andre tavlemødedeltagere. På denne måde omsættes strategien til konkrete taktiske tiltag, operationelle betragtninger og konkrete handlinger.

"Tavlemødet (….) skulle samle den noget vidtstrakte koncern og gøre det klart for alle cheferne, at de er afhængige af hinanden. Det er et angreb på silotænkningen, hvor hver chef tænker på sin egen afdeling. Vi går glip af meget vækst, hvis vi ikke udnytter de store fordele, der er i et samarbejde" udtaler administrerende direktør for Fynske Medier Jesper Rosener til Fyens Stiftstidende.

Bevidstgørelse af sammenhænge - visk tavlen ren og skab resultatforbedringer

Helt overordnet er nøgleordet bevidsthed. En fælles bevidstgørelse fører til bedre udnyttelse af den samlede erfaringsdatabase og derfra til de målrettede, gennemtænkte, bevidste handlinger/indsatser, der ikke blot skaber de ønskede resultater, men som også gør det lettere at gentage dem.

Læs here artiklen om Fynske Mediers fremgang og brug af tavlemøder.