Forretningsområde / Recruitment

Branche /

Energinet.dk stod i foråret 2016 over for en ekstraordinær stor rekrutteringsopgave, og et væsentligt element i samarbejdet mellem Energinet.dk og People & Performance har været at onboarde nye medarbejdere i det efterspurgte tempo for at skabe momentum i et fleksibelt set-up, som kunne skrues op og ned efter behov.

I september 2016 overtog Energinet.dk virksomheden Dansk Gasdistribution fra DONG Energy, og med baggrund i stor tilfredshed med People & Performances indsats blev samarbejdet udbygget til også at omfatte rekruttering af medarbejdere til Dansk Gasdistribution i forbindelse med opbygning af ny organisation efter overtagelsen.

Energinet.dk stod over for en ekstraordinær rekrutteringsopgave, blandt andet i forbindelse med deres opkøb af Dansk Gasdistribution fra DONG Energy i september 2016. Energinet var klar over, at de med de eksisterende ressourcer i HR ikke ville være i stand til at følge med organisationens efterspørgsel på nye medarbejdere, hvis momentum i forandringen skulle sikres. De ønskede derfor at indgå i et samarbejde med People & Performance for at skabe en fleksibel model, hvor People & Performance indgik som en ”ekstra hånd” i en særlig travl periode på rekrutteringsområdet.

I tæt samarbejde med Energinet sammensatte People & Performance en rekrutteringsstrategi, hvor analyse af kritiske jobfaktorer og succeskriterier blev linket op mod den overordnede forretningsstrategi. Målet var at skabe en pragmatisk og effektiv løsning, hvor der foregik en konstant levering af kompetent bistand og sparring til rekrutterende ledere i hele rekrutteringsprocessen fra start til slut. People & Performance fik adgang til Energinet.dk’s rekrutteringssystem og fulgte virksomhedens normale processer og arbejdsgange, således at People & Performances konsulenter løste opgaverne på lige fod med virksomhedens interne rekrutteringsfolk. Samarbejdet blev tilpasset løbende ud fra et fælles mål om et effektivt og succesfuldt samarbejde.

Slutresultatet blev, at Energinet.dk kunne onboarde et stort antal nye medarbejdere på betydeligt kortere tid, end hvis de selv skulle have gjort det. 32 nye medarbejdere blev onboardet på 9 måneder. Yderligere sikrede processen aflastning af HR-organisationen, der nu kunne allokere ressourcer til andre strategiske opgaver, der kunne understøtte den videre forandringsproces. People & Performance har bevist sin evne til at koble sig på enhver organisations behov med en fleksibel og tilpasningsdygtig proces og med anvendelse af forskellige værktøjer.


ENERGINET.png
"Vores ledere har fået kompetent bistand og sparring i alle rekrutteringens faser, ligesom People & Performance har været loyale overfor vores systemer, processer og arbejdsgange." 

Jesper Kinch, HR-konsulent, Energinet.dk