Forretningsområde / lederudvikling

Branche /

Som en del af sin strategiplan, har Espersen defineret behovet for at fokusere sin Corporate Culture og definere de værdier i organisationen, der skal være med til at skabe en vinderkultur, som er et vigtig element for at skabe den fremtidige vækst og nå strategiske mål. 

Espersen har i definitionen af sin fremtidige strategi beskrevet kultur og kommunikation som et fokusområde. En af de væsentlige udfordringer var at forstå, om der var værdi for Espersen i at fokusere på deres Corporate Culture, og hvis der var, hvordan denne værdi kunne uddrages og udvikles? Samtidig oplevede Espersen, der i dag er en multinational virksomhed, at blive påvirket af at have en række forskellige kulturer, der skabte barrierer for udviklingen.

Espersen  skulle derfor definere kulturelementer, som byggede på stærke, fælles værdier og som kunne være med til at skabe en Corporate Culture, som er en vinderkultur. Der var behov for at definere fælles, tværgående DNA og værdier i Espersen, som samtidig kunne kobles sammen med karakteristika for kulturer i de meste succesfulde virksomheder. Som rammeværktøj benyttede Espersen Michael C. Mankins’ beskrivelse af "Winning Culture", og baseret på denne forståelsesramme blev konkrete kulturelementer defineret, som man ønskede fremadrettet. Gennem en intern undersøgelse blandt medarbejdere er status i organisationen fastlagt gennem alle medarbejdergruppers feedback, og vigtige udviklingsområder i arbejdet med Corporate Culture er defineret.

Gennem forståelse af nuværende status på de kulturelementer og værdier, som skal skabe en vinderkultur, har det været muligt at fastlægge en konkret implementerings- og kommunikationsplan for det videre arbejde med udviklingen af en vinderkultur. Indsatsen er foregået i 2016 og selve effekten i forhold til de vigtige kulturelementer, vil blive fastlagt gennem en gentagelse af målingen i anden halvdel af 2017. Det vil på dette tidspunkt også være en mulighed at aflede forretningsmæssige resultater, blandt andet gennem målinger af virksomhedens lederadfærd og sammenhængen til kulturelementer.

ESPERSEN.png
"Vores credo er "we say, what wedo, and we do, what we say!" og det oplever vi også er People & Performances credo, hvorfor vi er et godt match."

Michael W. Andersen, Group HR Manager A. Espersen A/S