Forretningsområde / Strategy and Business Development

Branche /

Med klar ambition om at sikre en positiv resultatudvikling og at få skabt en bæredygtig forretningsmodel har ledelsen identificeret en række nøgleudfordringer, der i en strategiproces er imødekommet. I processen er der arbejdet dybdegående med identificering, kvalificering og prioritering af strategiske forbedringsinitiativer.

Indeks Retail ønskede i en strategiproces at fokusere samlet på identificerede udfordringer, og ville derfor vurdere grundlaget for et re-design af forretningsmodellen, der tog udgangspunkt i en række nøgleudfordringer, som ledelsen havde identificeret.

I samarbejde med People & Performance anvendte Indeks Retail i strategiprocessen en tragtmodel til idé-generering, kvalificering, prioritering samt planlægning af strategiske tiltag. Ved at benytte et omfattende rammeværk til analyse og vurdering af forretningsmodellen blev det sikret, at relevante og fundamentale elementer blev taget under behandling, såvel kunderettede positioner som interne forretningsdrivere blev vurderet og forbedringsinitiativer bearbejdet i en helhed, der muliggjorde allokering af de rette implementeringskompetencer samt tildeling af eksekveringsansvar.

Indeks Retail har således sikret facilitering af en proces, der har givet strategisk sparring af øverste ledelse med henblik på at skabe en bæredygtig og værdiskabende forretningsmodel for kæderne og medlemsvirksomhederne.
Igennem målrettet strategisk arbejde transformeredes forretningsmodellen for Indeks Retail fra at fungere som grossist til at virke som egentlig detailhandler og fra at være fordyrende mellemled til at operere som kapitalkæde.


INDEX_RETAIL.png
"Vi har fået såvel nye dygtige medarbejdere, som professionel facilitering i forbindelse med formulering af ny strategi til en kompleks organisationsstruktur."

Marianne Pedersen, Administrerende Direktør, Indeks Retail A/S