Forretningsområde / Leadership Development

Branche /

Solar ønskede at forbedre deres lederskab ved at løfte det generelle lederniveau på tværs af organisationen fra et operationelt fokus til også at favne det taktiske og strategiske niveau.

Solar ønskede at forbedre deres lederskab på tværs af organisationen således deres ledere evnede at favne ledelse på både det operationelle, det taktiske og strategiske niveau og dermed blive en endnu stærkere sourcing & service virksomhed.

People & Performance og Solar arbejdede tæt sammen for at identificere daværende lederniveau i organisationen kontra ønsket lederniveau og derefter vurdere, hvad der skulle til for at løfte både den enkelte leder og lederskabet på tværs af organisationen. Ved at forstå Solarsforretning og udfordringer, kunne People & Performance se behovet for at koble ledelse med forretningsudvikling og dermed udvikle en unik tilgang til ledertræning på flere ledelsesniveauer i organisationen.

Resultatet blev et lederudviklingsprogram, Solar Group Leadership Programme, der formår at inddrage den enkelte leders udvikling og samtidig koble ledelse og forretningsudvikling og dermed løfte lederskabet til at favne et mere taktisk og strategisk niveau. Derudover er det blevet klart, hvad der forventes af en leder i Solar, samt hvordan han/hun bidrager til at udvikle sit eget område og Solar generelt til at blive en endnu stærkere sourcing og service virksomhed.


SOLAR.png
"Hvis ledelsesudvikling skal flytte noget, er sammenhængen med andre strategiske tiltag afgørende. Netop dette fokus på at skabe sammenhæng er People & Performance rigtigt gode til."

Pernille Skovmose Finnerup, Director, Talent & Leadership Group HR, Solar