Forretningsområde / Leadership Development

Branche /

People & Performance har samarbejdet med Spectronic i forbindelse med såvel rekruttering som ledertræning, og i forbindelse med en større afskedigelsesproces blev samarbejdet udvidet til også at omfatte et outplacementforløb med henblik på at hjælpe de berørte medarbejdere godt på vej imod et næste job

Spectronic havde et ønske om at sikre, at de opsagte medarbejdere fik den nødvendige støtte til at håndtere sin opsigelse og til at få et godt afsæt for at finde tilbage i arbejde hurtigst muligt. De ønskede derfor at indgå i et samarbejde med People & Performance og i fællesskab skabe et målrettet og professionelt forløb til gavn for de opsagte medarbejdere.

I tæt samarbejde med Spectronic sammensatte People & Performance et outplacementforløb, hvor de opsagte medarbejdere dels fik rum til at dele frustrationer og reaktioner med andre i samme situation, men også i dialogen med en udenforstående fast konsulent fra People & Performance med udgangspunkt i egen aktuelle situation. Derudover fik de redskaber til at skrive cv og ansøgninger, hjælp til afklaring af egne kompetencer og jobmuligheder, redskaber til at aktivere forskellige jobsøgningskanaler og sidst men ikke mindst samtaletræning. Målet var at skabe en effektiv model og tilbyde medarbejderne den bedste støtte og sikre, at de kom godt videre i nye jobs.

People & Performance bidrog til - i samarbejde med ledelsen - at tilrettelægge et effektivt forløb fra udmelding til eksekvering med professionalisme og værdighed. Hvor der dels blev tilbudt individuelle forløb med fokus på at hjælpe den opsagte gruppe medarbejdere godt videre i nye jobs, men også tilrettelagt et forløb for den tilbageværende organisations medarbejdere med henblik på ny start. Begge dele gennemført med succes, og ni ud af ti medarbejdere blev undervejs i outplacementforløbet hjulpet til nye stillinger med succes.


DTC.png
"People & Performance viste sig som en stærk sparringspartner, som var meget fleksibel i forhold til at stille op med meget kort varsel og stille med et kompetent hold af konsulenter."

Rene Toxvig, Finance Manager, Spectronic Denmark A/S