Vi hjælper med at skabe fremdrift og udvikling

"Vi sikrer det rette grundlag for forretnings- og organisationsudvikling, lederudvikling samt salgsudvikling og designer alt fra små, korte performancemålinger til længerevarende og kontinuerte projekter. I Business Research skaber vi den afgørende viden, der kan hjælpe vores kunder med at træffe komplekse beslutninger og skabe fremdrift og udvikling"

Jacob Høgild, Head of Business Research

 

Vores proces og tilgang
We mobilise your organisation - Enhver god analyse starter med en masse spørgsmål – til jer!
Vi starter enhver analyse, uanset om den er en internt eller eksternt rettet, med at sætte os ind i jeres situation.

Vi ved, at I har bedt os om at hjælpe, fordi vi er specialister på analyseområdet, men vores anbefalinger afslutningsvis er intet værd, hvis de ikke rammer 100% ind i de behov, I har og i det I skal kunne handle på, når vi er færdige med vores analyse.

Vi spørger til, hvad I allerede ved, hvad I mener I ved, men har brug for at be- eller afkræfte, og hvad I ved, I ikke ved men skal vide. Ligesom vi spørger jer, hvem der skal bruge den indhentede viden og indsigt, til hvad og hvordan det spiller sammen med jeres strategi.

We collect facts, knowledge and insights – Vi er specialister, når det gælder analyser
Vi er specialiserede i at designe, gennemføre og tolke på alle former for kvantitative og kvalitative analyser. Interne og eksterne. Vi gennemfører NPS, eNPS, trivselsmålinger, medarbejdertilfredshedsmålinger, kundetilfredsheds- og loyalitetsmålinger samt identifikation af brugerbehov og forventninger i en lang række forskellige kontekster.

We facilitate translation into winning actions – Viden og indsigter er først værdifulde, når de bliver brugt til at skabe værdi.

Værdien, der skabes fra oversættelsen af en analyses resultater kan være af både forretningsmæssig og organisatorisk karakter. Vi har specialiseret os i at facilitere arbejdet med at oversætte resultaterne fra de gennemførte analyser til indsatser og adfærd, som skaber værdi.

Her har vi fat i en arbejdsindsats, som tit udfordrer. Når vaner, holdninger og meninger skal justeres eller måske helt udskiftes, er det en fordel med én udefra, der hjælper processen på vej. Og vi har en række redskaber til dette arbejde, som er udviklet og afprøvet gennem mange år. I mange forskellige arbejdskulturer og organisatoriske niveauer.

We ensure ‘doing’ based on ‘knowing’ – Vi linker viden og indsigter til relevant adfærd og nødvendige kompetencer
Ofte kræver realiseringen af de nødvendige indsatser, identificeret i det forrige skridt, at der tilføres kompetencer til ledere og medarbejdere.

Her trækker vi på de mange erfaringer, vi har i People & Performance når det gælder kompetenceudvikling og –træning. Vores trackrecord på dette område er massiv og tæller og tæller mange års erfaring med udviklingen af organisationer, ledere, specialister og medarbejdere i både danske og internationale virksomheder. 

We track progress and adjust accordingly – Det, vi måler, er det, vi handler på (what gets measured gets done)
Det er afgørende, at vi evaluerer de ændringer, der er foretaget på baggrund af analyserne. For at afklare om indsatsen har haft den ønskede effekt, og justere hvis nødvendigt. Her kan være tale om både kvalitative og kvantitative analyser, og typisk nogle ret enkle af slagsen. De fleste vil gerne ‘have tal på’ på dette tidspunkt.

Det er vores erfaring at det at få objektive beviser for værdien af ens indsats er stærkt motiverende og med til at professionalisere den samlede indsats.

Kundetilfredshed og loyalitet

Ved du hvordan du skal forbedre dine kunders tilfredshed og loyalitet? Virksomheder har stort fokus på at leve op til kundernes forventning, og have fokus på fastholdelse og udvikling af de eksisterende kunder. Net Promoter Score®  (NPS®) kan bruges som strategisk værktøj til forbedret loyalitet, øget salg og nye kunder.

Markedsanalyse

Hvordan tager I udgangspunkt i markedet? Hvordan sikrer I, at jeres strategiske indsatser og forretningsudvikling skaber værdi i markedet? Ved I, hvad der er vigtigt for jeres kunder, og hvilke behov og ønsker de har i forhold til produkter og løsninger, services etc.? Hvordan ved I, hvad der er vigtigt i salgssituationen og dermed hvilke salgsargumenter, der skal bruges?

Ledermålinger og lederperformance

Ved I hvilken adfærd hos jeres ledere, der driver performance og engagement? Vi har stor erfaring med lederudvikling, og vi ved, hvad der virker. Et væsentligt element i forhold til den enkelte leders udvikling, er en samlet forståelse af den enkelte leders udgangspunkt, og hvad der er vigtigt i lederens position og for udvikling. Det er væsentligt både at have fokus på de nødvendige kompetencer og samtidig give lederen selvindsigt til fremtidig fokus og udvikling.

Segmentering

Identifikation og dybdegående forståelse af segmenter er centralt i salgs- og forretningsudvikling. Et grundlæggende element i de fleste virksomheders strategi og udviklingsarbejde er identifikation og forståelse af forskellige segmenter på markedet.