Skræddersyet lederudvikling

"Vi udvikler og leverer skræddersyet lederudvikling, hvor ledelse og forretningsudvikling er uadskillelige og to sider af samme sag. Det får vi lov til, fordi vores værktøjer og processer er forskningsbaserede og omsat til værktøjer, der virker i virkeligheden. Vores læringstilgang er designet, så læring, krav til handlinger i virkeligheden og opfølgning på resultater hænger sammen. Vi kalder det LEAP – Learn Enable Activate Perform – en læringstilgang, der klart differentier os i markedet, og som skaber de varige adfærdsændringer hos kunden."
Anni Vind Frandsen, Director Leadership Development

 

Effektiv (og profitabel) læring engagerer, motiverer og forankres i hverdagen
Hos People & Performance ser vi effektiv læring som en proces, der kræver bred involvering fra deltagerne, deres ledere og deres medarbejdere. Denne involvering er en nødvendighed for at sikre en forankring af den nye viden, uanset hvad målet for læringen er. For at sikre denne involvering på flere niveauer i virksomheden, har vi udviklet vores egen unikke tilgang til læring som vi kalder LEAP. 
LEAP-læringsprocessen bruges på alle vores udviklingsforløb og står for Learn, Enable, Activate & Perform.

Gennem LEAP-læringsprocessen kan vi optimere et forløb som fx onboarding af nye medarbejdere, i arbejdet med forandringsprocesser, lederudvikling, salgstræning etc. og fastholde deltagerne i deres læring, når de kommer tilbage til hverdagen. Sammen med et træningsforløb, der er specielt tilpasset til den enkelte virksomhed, kan vi optimere træningen og opnå det bedst mulige udbytte af forløbet.

Læringsprocessen kan understøttes af et online læringsrum, hvor deltagerne kan interagere med hinanden, deres ledere og deres trænere, og hvor de kan inspirere, udfordre og støtte hinanden i deres udvikling og deres arbejde.

LEAP-læringsprocessen sikrer, at alle deltagere på et træningsforløb bliver involveret, motiveret og engageret, hvilket vil gøre dem i stand til at implementere deres i læring i hverdagen. På den måde kan vi forankre læringen hos deltagerne og hos organisationen og sikre at ’we make it stick’.

For mere information om vores LEAP-tilgang kontakt Director Leadership Development Anni Vind Frandsen
LEAP_procesfilm_FINAL