Lederudviklingsforløb: fra enkelte hold til store akademier

Bruger I kompetenceudvikling strategisk? Får I nok ud af jeres ledertræning? Eller er jeres lederkurser spild af penge? 

En organisations evne til at præstere afhænger i høj grad af kompetencer og af ledelseskapaciteten. Lederudviklingsforløb, hvor grupper af ledere uddannes i samme metoder, forståelser og tilgange, der er udvalgt og sammensat til at understøtte forretningen sikrer et fælles kompetenceløft, som sætter direkte aftryk i dagligdagen. Vores erfaring er, at effektiv læring og udvikling sker, når du anvender den rette læringstilgang til en given situation. People & Performance arbejder med ledere på alle niveauer. Vi har bred og dyb erfaring med at sammensætte og gennemføre lederudviklingsforløb, herunder individuelle lederudviklingsforløb, ledergruppeudvikling og opbygning af ledelsesakademier.  

 

Integrering af læring som en del af hverdagen i jeres forretningsmæssige kontekst
Vi udvikler sammenhængende, skræddersyede forløb, der sikrer forretningsmæssig effekt og er rettet mod forskellige forretningskompetencer alle relevante for udvalgte medarbejdere såvel som ledere. Der er forskel på ledelse i praksis og i teorierne – vi bygger broen med det samme. Udviklingsforløb tilrettelægges med udgangspunkt i en solid diagnose af virksomhedens ambitioner og lederens daglige adfærd. Nøglen er, at vi involverer og aktiverer nærmeste leder gennem hele læringsprocessen. Med afsæt i ledernes muligheder og problemstillinger fra hverdagen vælges værktøj fra en sammenhængende værktøjskasse så forløbet skræddersys i forhold til virksomhedens forretningsmæssige behov.

For mere information om lederudviklingsforløb kontakt Director Leadership Development Anni Vind Frandsen eller COO Kasper Urth
Du kan også læse mere om vores læringstilgang LEAP og "Lederen som talentudvikler"

Hent vores gratis white paper om ”Forandringens forandringer” og få konkretet anbefalinger til, hvordan lederen kan skabe en højere omstillingsevne i organisationen.

HENT WHITE PAPER

Kasper Urth +ledelsestræningLedersparring

Har du behov for sparring til dine strategiske lederudfordringer? Har du brug for at ringe til en ven uden for virksomheden for at få en anden vinkel på de problemstillinger du arbejder med?

I People & Performance har vores seniorkonsulenter mange års ledererfaring og står klar til at hjælpe dig med sparring og coaching i kortere eller længere forløb. Vi arbejder med udgangspunkt i netop dine udfordringer og kan give dig nye perspektiver på din forretning og dit lederskab. Vi tager ofte udgangspunkt i en personlighedsprofil som giver dig indsigt i egne styrker og derailers og giver dig et fundament for at arbejde videre med din ledelsesmæssige udvikling og dermed styrke dine kompetencer som leder. 

For mere information om lederudviklingsforløb kontakt Director Leadership Development Anni Vind Frandsen eller COO Kasper Urth

Du kan også læse mere om Strategy & Business Development 

Ledervurdering: Leadership assessment

Har I overblikket over jeres lederes kompetencer og potentiale?
Leadership assessment danner grundlaget for en grundig vurdering af rette leder i den rette position på det rette tidspunkt. En leadership assessment tager udgangspunkt i en grundig analyse af, hvilken lederadfærd, der er behov for i den fremtidige organisation. Dette danner grundlaget for designet af assessmentforløbet, som sammensættes af en blanding af interview, test og cases, der alle er med til at afdække den enkelte leders adfærd og potentiale.
Endvidere vil brug af leadership assessment være relevant for den enkelte leders selvindsigt, som er en af de vigtigste forudsætninger for at kunne skabe forretningsmæssige resultater.

For mere information om lederudviklingsforløb kontakt Director Leadership Development Anni Vind Frandsen eller COO Kasper Urth

Du kan også læse mere om Lederudvikling og Talent Assesment.

Læs mere om vores andet forretningsområde 

Strategy & Business Development

Læs også om vores Leadership Performance Project