En sammenhængende Performance Management proces

Bruger du tid og kræfter på det rigtige? Og har du travlt med at gøre de rigtige ting? En sammenhængende performance management proces vil hjælpe dig med at prioritere din ledelsestid, skabe fokus og sikre den røde tråd for dine medarbejdere.

De fleste virksomheder har indarbejdet metoder og processer, der sikrer opfølgning på forretningsmæssige mål, men har I også en klart defineret, hvilken adfærd I forventer af jeres medarbejdere?

Hvordan påvirker min performance det samlede resultat for virksomheden? 
At definere og fastsætte individuelle mål, som understøtter både indsatser og adfærd, sikrer en afgørende indsigt i, hvilket bidrag den enkelte skal yde for at realisere virksomhedens overordnede mål. Langt de fleste ansatte motiveres og engageres af at vide, hvad de skal levere for at blive en succes. Det sikrer både performance men også engagement at vide, hvordan ens egen indsats er med til at påvirke det samlede resultat for virksomheden.
  1. I prioriterer jeres tid og ressourcer rigtigt
  2. Medarbejderne forstår den røde tråd mellem strategi og individuelle mål
  3. I ser værdien og gør brug af feedback
  4. I holder konstant fokus på medarbejdernes udvikling, så de kan nå de forretningsmæssige mål
Ved udvikling af en sammenhængende performance management proces i samarbejde med People & Performance hjælper vi jer til at kunne implementere en performance kultur, hvor:
For mere information om lederudviklingsforløb kontakt Director Leadership Development Anni Vind Frandsen eller COO Kasper Urth

Du kan også læse mere om Performance Dialog og Ledelsesudvikling

The Leadership Performance Project

Du kan også læse om vores Leadership Performance Project – et forskningsprojekt på doktorgrad-niveau. Her giver vi empirisk indsigt og best practice-metodologier for at afdække, hvilken ledelsesadfærd der giver den bedste forretnings-performance.

LÆS MERE

 

Performancedialog

Ved dine medarbejder, hvad de er ansvarlige for? Ved de, hvorfor det de laver, er vigtigt for forretningen? Ved de, om de gør det godt eller dårligt? Ved de, hvad de skal gøre for at blive endnu bedre? Det kan virke som nogle ganske banale spørgsmål, men lad være med at tage for givet, at dine medarbejdere kan svare på det alle som en.

Når du som leder har en løbende og nuanceret dialog med dine medarbejdere om deres resultater og adfærd, så sikrer du både business performance og motiverende medarbejdere. Den årlige performance og udviklingssamtale er blot en konklusion på de performancesamtaler I har holdt i løbet af året.

I samarbejde med People & Performance hjælper vi dig med at få skabt en effektiv og konstruktiv performancedialog. Det er lige fra at designe templaten til selve performance dialogen til træning af lederen til at afholde en god og konstruktiv samtale. 

Læs mere om vores andre forretningsområder 

Strategy & Business Development

Sales Development

Business Research

Recruitment

Læs også om vores Leadership Performance Project