Diversitet og inklusion i organisationer

Diversitet er den mosaik, individer skaber, når de bringer forskellighed i form af køn, religion, kultur, nationalitet, etnicitet, seksuel orientering samt social status som aktiver til de teams og organisationer, de interagerer i. Diversitet er vores vilje til at nedbryde barrierer, udfordre egne fordomme og ubevidste “foretrukne valg”.

Inklusion fremhæver en organisations bestræbelser på at skabe mangfoldighed i medarbejderstaben ved at sikre, at hvert individ føler sig accepteret og værdsat. Ikke udelukkende for de evner organisationen mangler, men for deres unikke kvaliteter og baggrund. Diversitet er hvilket og hvem, hvor inklusion er hvordan i forandringsledelse.

For mere information om diversitet og inklusion kontakt seniorkonsulent Pernille H. Chaggar 

Du kan også læse mere om Performance Dialog og Ledelsesudvikling

The Leadership Performance Project

Du kan også læse om vores Leadership Performance Project – et forskningsprojekt på doktorgrad-niveau. Her giver vi empirisk indsigt og best practice-metodologier for at afdække, hvilken ledelsesadfærd der giver den bedste forretnings-performance.

LÆS MERE

 

Diversitetsworkshops og inklusionstræning

Ved hjælp af diversitetsworkshops, inklusionstræning, global awareness facilitering og executive coaching kan vi hjælpe med at skabe en forståelse for mangfoldighed i erhvevrsmæssige fora og hjælpe organisationer med at udvikle samt værdsætte deres diversitet.

Forskningsbaseret teori skaber fundamentet for de værktøjer, vi benytter i arbejdet med at skabe en organisationskultur, der evner at inkludere alle talenter og dermed sikre at samtlige facetter i diamanten skinner!   

Læs mere om vores andre forretningsområder 

Strategy & Business Development

Sales Development

Business Research

Recruitment

Læs også om vores Leadership Performance Project