Omsætter salgsudvikling til stærke resultater

"I People & Performance omsætter vi salgsudvikling til stærke resultater for vores kunder. Vores værktøjer og processer er forskningsbaserede og de virker i virkeligheden! Derfor får vi også lov til at samarbejde med en række af de mest krævende og ambitiøse virksomheder – også internationalt."

Camilla Wolff, Director Commercial Excellence

 

 

Customer-centric mindset

At arbejde med en Customer Centric mindset betyder at medarbejdernes fokus tager udgangspunkt i på kundens perspektiv fremfor på interne processer og strukturer.

"Hvis det var din egen forretning, du skulle tage beslutningen i, ville din beslutning så være den samme?" er et ofte stillet spørgsmål, når vi arbejder med customer centricity. Tilgangen handler mere om processer og attituder, end det handler om at arbejde med flere værktøjer. Hvordan sikrer vi for eksempel, at vi får indarbejdet den viden, vi har fra markedet og kunderne til at kunne servicere vores kunder endnu bedre og dermed styrke kundeoplevelsen for derigennem at påvirke kundeloyaliteten? Vi ved at loyale kunder køber mere, de køber oftere og de anbefaler os til andre.


En organisation der arbejder ud fra et customer centric mindset har taget en strategisk beslutning om at de, i alt hvad de gør, tager udgangspunkt i kundens behov. En beslutning som kan udfordre organisationens selvforståelse. Arbejdes der i siloer? Er omdrejningspunktet løsningen og produktet? Med et customer centric mindset tilgås kunden ud fra et holistisk perspektiv, hvis formål er at kunden oplever virksomheden, som en partner der leverer effektivt på et komplekst behov – hver gang.

Ønsker du at vide mere? Kontakt Director, Commercial Excellence Camilla Wolff eller seniorkonsulent Søren Thygesen.

Du kan også læse mere om salgsakademi, købscenterbearbejdning og salgstrappen eller vores case fra ISS, der som et led i deres strategi om at udvikle integrerede løsninger på tværs af deres forretningsområder til fordel for deres store kunder fik udviklet og implementeret en sammenhængende tilgang til Key Account Development.

LEAP

Effektiv og profitabel læring engagerer, motiverer og forankres i hverdagen! Vi har udviklet vores egen unikke tilgang til læring som vi kalder LEAP.

LÆS MERE

Salgskultur

Vi skaber en stærk salgskultur i din salgsorganisation der, med de nødvendige værktøjer og de rette holdninger, øger sælgernes performance. Hvilken kultur vil vi være kendt for have? Har vi en fælles adfærds ramme for, hvordan vi håndterer vores kunder- og hinanden? Vi arbejder med at sætte rammen for, hvad vi som team eller organisation gerne vil være kendt for, og hvordan vi får skabt fokus og fælles retning ud fra den ramme.

Salgskompetencer

En fælles, struktureret salgstilgang. Vi hæver barren for hele salgsorganisationen og sætter jeres udvikling i system, forankrer udviklingen og arbejder med længerevarende skræddersyede forløb. Indholdet bliver udviklet, så det matcher jeres kunder, kanaler og salgskoncepter – og så er der sammenhæng på tværs af salgsprocessen.

Salgsledelse

Har du styr på både people & performance? Hvordan sikrer du optimal segmentering og platformsstyring? Hvordan sikrer du top engagerede medarbejdere, der performer max? Det kræver fokus på den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt og at balancere vækst, resultater, kunder, udvikling, forandring, projekter og medarbejdere. Salgsledelse som disciplin skaber synergi i teamindsatsen samtidig med, at der drives på de gode enkeltpræstationer.

Key Account Management

Kundeloyalitet kan måles på bundlinjen – loyale kunder køber mere, de køber oftere og de anbefaler os til andre. Nøglen til at skabe kundeloyalitet er at arbejde med kundeoplevelsen. Hvad lægger jeres kunder vægt på i købsoplevelsen? Hvad er det, jeres sælgere skal fokusere på, som skaber den positive kundeoplevelse? Hvordan giver vi det ekstra som sikrer, at kunden flytter sit fokus fra prisen over på værdiskabelsen for hans organisation?

Salgsakademi

Er kompetenceudvikling af jeres sælgere linket direkte til virksomhedens strategi? En organisations evne til at præstere afhænger i høj grad af kompetencer og attitude. Udviklingen af fælles tilgange og metoder samt fælles forståelse som gennemsyrer salgsorganisationen er løftestang til mere salg og højere indtjening. Et salgsakademi er et udviklingsforløb hvor jeres sælgere uddannes i samme metoder, forståelser og tilgange- nøje tilrettelagt og sammensat til at understøtte forretningsstrategien.

Challenger Sale
Hvem er den top performende sælger? Er det relations sælgeren, den ensomme ulv eller problemløseren?  Vi ved at 53 % af kundens loyalitet udgøres af kundeoplevelsen i salget og ikke af selve brandet, prisen eller selve produktet (kilde: Challenger sale af Matthew Dixon & Brent Adamson). Det er dermed mere vigtigt, hvordan du sælger, end hvad du sælger. I Challenger Sale handler det om at kunne udfordre kunden, sammensætte netop det, kunden har behov for og bevare styringen i salgsprocessen ud fra tankegangen – Teach, Tailor and Take Control!
Når den vigtigste driver i forhold til kundeloyalitet bliver selve salgsoplevelsen!
Hos People & Performance arbejder vi selv med Challenger Sale og træner nogle af Danmarks største og mest professionelle salgs- og indkøbsorganisationer i samme. De ved alle, at traditionel salgstræning ikke længere er nok til at skabe en signifikant forskel og resultat på bundlinjen.
For mere information kontakt venligst Director, Commercial Excellence Camilla Wolff.
Commercial excellence

Har jeres medarbejdere indsigt i, hvad der skal til for at jeres forretning er en rentabel succes, der forstår at tjene jeres kunder godt? Medarbejdere, der besidder commercial excellence har indsigt i organisationens kerneværdier, de største konkurrenter, key stakeholders og nuværende forretningsmæssige udfordringer. De kender organisationens styrker og udviklingspunkter og bruger denne indsigt til at træffe de rigtige beslutninger- både for kunden og for forretningen. Med andre ord forstår de samspillet mellem kunde og virksomhed samt produkt og stakeholders – og kan ændre på de parametre, der giver den største forskel og derved en konkurrencemæssig fordel.


Når konkurrenterne vinder markedsandele eller salget stagnerer, så kræver det viden om kunderne og markedet for at komme tilbage på rette spor. For at lykkes med commercial excellence skal I kunne se de kommercielle udfordringer ud fra kundens perspektiv.
For jer som virksomhed er det afgørende, at jeres medarbejdere besidder commercial excellence.De medarbejdere, der forstår, hvordan virksomheden arbejder og tjener penge og som også har indsigt i, hvordan branchen som et hele fungerer, er også dem, der viser engagement og samtidig har fokus på bundlinjen og skaber resultater. Commercial excellence er således en løftestang for medarbejdernes performance -når medarbejderne forstår branchen, de arbejder i og forstår, hvordan deres rolle understøtter organisationens mål.

I People & Performance arbejder vi målrettet med commercial excellence og hjælper virksomheder med at udvikle deres medarbejderes commercial excellence, så de får indsigt i og værktøjer til at understøtte forretningen i at nå sine mål.

For yderligere information kontakt Director, Commercial Excellence Camilla Wolff eller seniorkonsulent Søren Thygesen.
Du kan også læse om customer centric mindset, performance dialog og salgsakademier.

Læs mere om vores andre forretningsområder 

Strategy & Business Development

Ledership Development 

Business Research

Recruitment


Læs også mere om vores Leadership Performance Project