I People & Performance er vi førende i at kunne hjælpe vores kunder med at omsætte deres vision og værdier til realiserbare mål (objectives). Vi udfordrer vores kunder på deres mission, deres "Purpose in Life – The Why" for at kunne hjælpe dem med at sikre deres markedsposition. Dette sker igennem en total strategiproces, hvor vi med faciliterende og eventuelt også drivende hånd hjælper vores kunder med at omsætte strategien til en taktisk implementeringsplan med 100% fokus på eksekvering. Når vi er førende i at realisere værdi igennem en kompetent strategieksekvering og udvikling af vores kunders forretning, er det, fordi vi har et tæt samarbejde med vores lederudviklings-, salgsudviklings- og rekrutteringsteams, som sammen med os kompetenceudvikler hele organisationen. Vores motto er: V-M-O-S-T-O – Vision, Mission, Objectives, Strategy, Tactical and Organisational Power to our Customers!

Torben Nørby, CEO & CO-founder

"Mere end ti års erfaring med strategi- og forretningsudvikling"

Siden People & Performances start i 2004 har strategi- og forretningsudvikling været en del af vores kerneforretning. Sammen med resultatdrevne virksomheder, udvikler vi strategier, der optimerer virksomhedernes præstation.Vores eksperters viden spænder vidt inden for strategiudvikling, lige fra det grundlæggende arbejde til udvikling og implementering af en strategi – og forretningsudvikling er første punkt på dagsordenen.

Vi arbejder med resultatdrevne virksomheder på tværs af geografi, brancher og organisationer.

Geografi

Vi arbejder over hele Europa, i Mellemøsten, Nord-, Central- og Sydamerika samt i Asien.
Vi har en fleksibel tilgang, der gør, at vi kan levere hos eller tæt på kunden, alt efter hvad der vurderes at være bedst i forhold til den enkelte proces.

Brancher

Vi har stor erfaring fra mange forskellige brancher. Det betyder, at vi byder ind med friske perspektiver og forretningsindsigt.

Organisationer

Vi har et tæt samarbejde med vores kunder, uanset om det er store, internationale selskaber, små og mellemstore virksomheder eller opstartsvirksomheder. Private equity-fonde, bestyrelser og topledelser bruger os som samarbejdspartnere.

Vi kombinerer vores fagområder på kryds og tværs for at opnå den bedste synergieffekt.

Vores strategigrundlagsprocesser og vores ekspertise inden for ledelse kan forstærke hinanden

Vores strategiudviklingsprocesser spiller godt sammen med vores erfaring inden for forretningsanalyse

Vores implementeringsprocesser kan bruge ting fra vores store rekrutteringsviden, og

Vores forretningsudviklingsprocesser kan trække på vores erfaring med salgsudvikling

...Alt sammen for at opnå den bedste synergieffekt.

For mere information om strategi- og forretningsudvikling kontakt direktør og medejer Torben Nørby.

Tænk HR-outsourcing ind i forretningsstrategien

Mere tid til kerneforretningen er ofte mantraet, når det gælder outsourcing. Læs vores blog om behovet for nødvendigheden af et klart blik på den fremtidige strategi.

LÆS MERE

Strategigrundlag

Strategiprocessen kræver et stærkt grundlag. Vores værdier, mission og vision danner grundlaget for vores organisation. De definerer, hvem vi er, hvad vi gør, og hvad vi ønsker at opnå. I foranderlige tider kan fokus og dermed grundlaget, der definerer os, skifte. 

Strategiudvikling

Udvikling af jeres strategiplan handler om at lave et stykke gennemarbejdet arbejde, der effektivt, dynamisk og udfordrende beskriver, hvad I konkret vil gøre. Vores tilgang til strategiarbejde er jeres virkelighed; vi finder både det problematiske og det dynamiske.

Strategieksekvering

Fra plan til handling er der umiddelbart ikke langt. Men en udfordring er at sikre effektivt, for hvordan er det lige, man gør? Kræver det organisationsudvikling? Hvad sker der, hvis vi møder modstand? Og hvordan sikrer vi fremdrift, selvom vi er dynamiske i vores strategiarbejde? 

Strategi workshops

I eksekvering af strategien kræver det et særligt fokus for topledelsen at udfordre den formulerede strategi. Og at balancere strategiens indhold med udfordringer i form af ny viden, innovation og nye muligheder. Vi tilpasser og gennemfører målrettede årlige og ad hoc strategi review workshops for ledergrupper, så strategien fornyes og organisationens fokus fastholdes.

Forretningsudvikling

En veltilrettelagt tilgang til forretningsudvikling understøtter de strategiske ambitioner om, at virksomheden skal leve op til sit fulde markeds-potentiale. Forretningsudviklingsprocessen får organisationen til at gennemgå de opgaver og processer, der skal danne baggrund for en analyse af potentielle vækstmuligheder, og som skal understøtte og overvåge implementeringsprocessen.

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling sker altid med udgangspunkt i strategiplanens fakta. Det kan være grundige analyser af organisationens infrastruktur, branchens generelle og organisationens specifikke udfordringer, medarbejdersam-mensætning og profiler, og planlægges ud fra ambitionerne i strategien.