24/10/2022

De fire DiSC-profiler

DiSC-modellen hjælper med at skabe harmoni og resultater hos en given organisation. Dette gør den ved at sikre en bedre forståelse for organisationsmedlemmernes styrker og begrænsninger, og hvordan disse kan bruges til organisationens fordel.

Vil du vide mere?

Danni Pharao Munk

Danni Pharao Munk

Senior Consultant

dpm@pphr.com

+45 5194 2009

Se profil

”En DiSC personlighedsanalyse hjælper mennesker med at forstå hvilke adfærdsmønstre, de typisk foretrækker i konkrete situationer og er formet af både vores biologiske og miljømæssige opvækst gennem livet”, fortæller Danni Pharao Munk, seniorkonsulent hos People & Performance.

 

DiSC-modellen hjælper med at skabe harmoni og resultater hos en given organisation. Dette gør den ved at sikre en bedre forståelse for organisationsmedlemmernes styrker og begrænsninger, og hvordan disse kan bruges til organisationens fordel.

 

Overblik over de fire DiSC-profiler

Personprofiler er en del af DiSC-modellen, der giver et indblik i de præferencer, der influerer vores adfærd. DiSC-modellen består af fire grundstile: Dominans (D), indflydelse (i), Stabilitet (S) og Competence -søgende (C). Din DiSC-profil vil afspejle din naturlige adfærd; altså hvilke præferencer, du har udviklet i løbet af dit liv baseret på de erfaringer, du har gjort dig.

D-profilen kommunikerer direkte, kan virke bestemt, vil gerne udfordres, har fokus på at opnå resultater, og så er denne stiltype også selvtillidsfuld og risikovillig. D-profilen frygter at miste kontrol og at virke sårbar, men omvendt motiveres profilen af jagten på succes og at besidde magt eller autoritet.

i-profilen er entusiastisk, hurtig til at tage beslutninger, samarbejdsvillig, charmerende og snakkesalig. Denne profil motiveres af at være i et socialt fungerende miljø, hvor gruppeaktiviteter, samarbejde og selskabelige relationer er en stor del af hverdagen. Som i-profil vil man frygte social afvisning og at blive ignoreret.

S-profilen er støttende, rolig, tålmodig, ydmyg og samarbejdsvillig. Det vil være motiverende for denne profil at indgå i et stabilt og påskønnende miljø, hvor muligheden for at hjælpe andre er til stede. På den anden side frygter en S-profil at være en del af et miljø, hvor der ikke hersker kontinuitet og harmoni, og man vil meget gerne undgå at fornærme nogle.

C-profilen er metodisk, detaljeorienteret, rolig, lidt reserveret og skeptisk. Motivationsfaktorer vil for denne profil være at tilegne sig ny viden, opmærksomhed på kvalitet og at man har rig mulighed for at bruge ens allerede akkumulerede viden. At modtage kritik, arbejde med sjuskede metoder og at tage fejl vil en C-profil højst sandsynligt ikke bryde sig om.

Køb DiSC-produkter på vores webshop.

People & Performance tilbyder et bredt udvalg af DiSC-produkter, som hver især har til formål at optimere menneskers adfærd for at forbedre intern kommunikation, teamwork og produktivitet i organisationer.

Samspillet mellem profilerne

Alle profiler i DiSC-modellen har visse begrænsninger, og det er disse begrænsninger, der kan skabe splid mellem profilerne. D-profilen kan i stressede situationer mangle empati og tålmodighed, og det kan især være bekymrende for en S-profil, da denne vægter harmoni og påskønnelse højt. Omvendt kan D-profilen blive frustreret over S-profilens ubeslutsomhed og trang til stabilitet. C-profilen kan have svært ved at arbejde med i-profilen, fordi denne profil kan være uorganiseret og impulsiv. Modsat kan i-profilen også opleve vanskeligheder, når der samarbejdes med en C-profil, der har tendens til at være overanalyserende og isolationsvillig.

Når man forstår organisationsmedlemmernes begrænsninger og styrker, vil det være muligt at forbedre performance og samarbejde i organisationen.

”Inddelingen i de fire udfaldsrum er let at forstå og kan give et grundlæggende indblik i, hvordan man med målrettet kommunikation kan fordre en mere effektiv opgaveløsning og samtidig øge den generelle trivsel og samarbejdet i et team eller en organisation”, siger Danni Pharao Munk.

Hvad kan jeg få ud af min DiSC-profil?

DiSC-analysen skaber et overblik over vores forskellige verdenssyn, styrker og begrænsninger. Analysen er et udviklingsredskab til at skabe mere klar kommunikation på arbejdspladsen for at forhindre misforståelser og forbedre performance.

GET INSPIRED AND IMPROVE YOUR KNOWLEDGE!

Our blog