Et langt og værdifuldt udviklingsforløb med Pelican Self Storage

aug 5, 2022

Pelican Self Storage er en nordisk virksomhed, der tilbyder opbevaring til private og erhverv i Danmark, Sverige og Finland. Pelican Self Storage har siden 2017 benyttet sig af People & Performance til forskellige former for udviklingsforløb for både lederne og deres teams.

Virksomheden har brugt People & Performance til individuel udvikling, team-udvikling, ledersparringsforløb og onboarding siden 2017, og Burkhard Franz, CEO i Pelican Self Storage, udtaler, at de har oplevet det som et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Anni Vind Frandsen, der er partner i People & Performance:

”Det har altid været med Anni Vind Frandsen som ankerperson, og jeg har brugt hende flere gange som individuel coach, når jeg har haft medarbejdere med ledelsesudfordringer eller udviklingsudfordringer. Hun har virkelig hjulpet de her mennesker med at forstå, hvad de gerne vil, og hvor de vil hen”.

Samarbejdet mellem Pelican Self Storage og People & Performance har dermed i høj grad handlet om at hjælpe medarbejderne til at forstå sig selv bedre.

Positiv effekt på individuelle egenskaber og fastholdelse af medarbejdere

Anders Skov, deltager i ledersparringsforløb og forhenværende Head of Reporting and Controlling, beskriver, at forløbet har skabt en større forståelse for egne styrker og svagheder, og at forløbet har fungeret som et led i medarbejdernes selvudvikling og egen bevidsthed om lederskab:

”Det har skabt en større bevidsthed om, hvem jeg er, hvordan jeg agerer, og hvad jeg skal arbejde med. Forløbet har været med til at videreudvikle mig og skabe bevidsthed om min ledelse”.

I forlængelse heraf siger Anders Skov:

”Vi har taget udgangspunkt i min personprofil og gået i dybden med mine stærke og svage sider for derved at opnå en bedre forståelse af de forhold, jeg skal være særligt opmærksom på, og hvordan jeg bliver opfattet af andre. Det har efterfølgende skabt grundlaget for konkrete fokus- og arbejdsområder i det daglige”, siger Anders Skov.

Burkhard Franz konkluderer desuden, at forløbene med People & Performance er med til at sikre fastholdelse af ledere og medarbejdere, fordi forløbene fremmer medarbejdernes nuværende roller og forbereder dem til potentielle fremtidige roller i virksomheden.

Anbefaler samarbejdet

På baggrund af det værdifulde samarbejde mellem Pelican Self Storage og People & Performance siger Burkhart Franz dermed, at han i særdeleshed kan anbefale at indgå i et samarbejde med People & Performance. Burkhard Franz konkluderer desuden:

”… for mig er det bare en vigtig del af min HR-værktøjskasse at have People & Performance som partner”.

GET INSPIRED AND IMPROVE YOUR KNOWLEDGE!

Our blog