ISS

Certificering af Key Account Managerssom led i strategiens realisering

 

ISS ønskede som led i deres strategi om at udvikle integrerede løsninger på tværs af Cleaning, Catering, Office Services, Property og Security til fordel for deres store kunder at få udviklet og implementeret en sammenhængende tilgang til Key Account Development.

ISS ønskede som led i deres strategi om at udvikle integrerede løsninger på tværs af Cleaning, Catering, Office services, Property og Security til fordel for deres store kunder at få udviklet og implementeret en sammenhængende tilgang til Key Account Development

ISS er en af verdens førende Facility Management leverandører, som gennem sine services tillader store kunder som TDC, Barclays, Nordea, Novartis, HP, etc. at fokusere på sin kerneforretning mens ISS tager sig at alt der skal til for at have en optimal arbejdsplads. Det indebærer behov for effektive processer der afdækker kundens strategiske og daglige behov, og omsætter dem til optimale, engagerende og omkostningseffektive løsninger. Endvidere kræver det at de Key Account Managers der har ansvaret for de store kunder er i stand til proaktivt at udvikle løsninger og samarbejdet på en måde som understøtter kundens behov.

I tæt samarbejde med ISS udviklede People & Performance en sammenhængende Key Account Development proces, understøttet af alle nødvendige værktøjer til strategisk kundeanalyse, udvikling af valuepropositions, optimal drift og pro-aktivt samarbejde med kunden. I forlængelse heraf udviklede vi sammen en 3-modulers uddannelse efterfulgt af certificering. Med uddannelsen, som er rullet ud globalt, når ISS mere end 1000 Key Account Managers.

ISS og deres store kunder har med implementeringen opnået et stærkere fokus på værdiskabelsen og serviceoplevelsen i samarbejdet som har ført til højere kundetilfredshed og højere medarbejderengagement. Det tættere og mere strukturerede samarbejde omkring Account Development understøtter ISS’ vision om at blive verdens bedste service organisation, og optimerer samtidigt kundernes return on investment.

“We are talking strategy implementation here. The foundation is thorough and should have impact on how our people act with their people and customers”

Caroline van Nieuwkerk, HR Director, ISS Facility Services Nederland

Skal vi hjælpe med at udvikle din organisation?

Vores tilgang kombinerer research og erfaring, så resultatet virker i praksis. Dette er ikke mindst muligt takket være vores fremragende trænere med lang ledererfaring og vores konsulenter med international erfaring.

Ring eller skriv til os, når det passer dig, så kan vi tage en snak om jeres udfordringer.