Lederudvikling i DLG

Anette Papuga, Vice President, Human Resources i DLG, udtaler følgende om samarbejdet med People & Performance:

”Samarbejdet med People & Performance er altid professionelt og altid med forretningsbrillerne på. Der er fokus på den virkning, vi ønsker at skabe gennem ledelse i forretningen, og de beviser der skal ligge på effekt, når vi er færdige. De er sparringspartnere for os hele vejen, og bidrager til at vi er godt klædt på til selv at drive transformation gennem lederne. Vi kan se effekten af den tilgang både blandt senior og frontlinje-lederne, og det skaber ejerskab i organisationen. Der ligger også en del sparring omkring, hvordan vi bedst skaber solide sammenhænge mellem de nye og det eksisterende. Et eksempel er sammenhængen mellem strategiformulering, strategieksekveringen og ledertræning og linket til vores processer og koncepter, som integreres i al uddannelse. People & Performance tager altså ansvar for at bidrage til den sammenhæng også over til de elementer, de ikke leverer, og der er hele tiden fokus på at få maksimeret forretningseffekten gennem et helhedssyn. En anden vigtig ting er, at vi altid kan regne med hjælp i det vindue, vi har til rådighed – de rykker, når der skal rykkes.”

Anette Papuga udtaler følgende om den forretningsmæssige effekt af forløbet:

”Når vi samarbejder om at skabe resultater gennem ledelse, er en væsentlig virkning, at der opbygges en forståelse af, at lederrollen forpligter. At være leder kræver andet end at være dygtig til sit fag. Den erkendelse gør, at lederne investerer mere i at skabe resultater gennem ledelse. Vi kan se en udvikling i forståelse af strategien, vi kan se mere aktiv ledelse, og vi kan se mere accountability. Vi bliver bedre til at stille krav, lave aftaler og holde dem gennem en fælles forståelse for, hvad god ledelse er og kræver. Den bevægelse er afgørende for os som organisation.”

 Anette Papuga tilføjer afslutningsvist:

”Jeg vil til enhver tid anbefale People & Performance og det gør jeg, når nogen spørger. Det gør jeg, fordi jeg kan regne med People & Performance. De spiller i en særlig liga, hvor vi får det vi skal bruge, og vi bliver i både HR og organisationen udfordret med perspektiv på det, vi selv går rundt og tænker. Vores partnerskab medvirker til, at vi bidrager til gode forretningsresultater. Også fordi vores seniorledere og lederteams responderer positivt på People & Performances’ involvering – de motiveres i træningssessionerne og får læring med hjem. Et vigtigt element er, at sessionerne altid er stærkt fokuseret på ledernes aktuelle udfordringer og muligheder. Det bliver aldrig generelt. Vi bliver mødt i vores kontekst, og diskussionen tager afsæt i vores konkrete eksempler. Lederne arbejder med deres eget indhold, og det skaber en meningsfuld og høj relevans – de får simpelthen taget konkrete ledelsesmæssige skridt ud i egen organisation undervejs i forløbene.”