"Jeg søger hele tiden ny viden og nye udfordringer og går til disse udfordringer med stor fokus og energi."

Jeg har en stor interesse i læring og udvikling hos individer og i organisationer, hvilket min uddannelse, Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet, også bærer præg af. Det er et studie, der arbejder med aspekter af læring på individuelt og organisatorisk niveau, samt en viden om, hvor vigtig læring, viden og udvikling er, både for den enkelte men også for samfundet. Igennem min uddannelse på har jeg fået en bred teoretisk viden. Noget jeg ser frem til at anvende i mit arbejde i People & Performance, hvor jeg har blik for, hvad organisationer har behov for, samt hvilke styrker og svagheder individet har. Samtidig har jeg manglet den praktiske erfaring, og derfor ser jeg meget frem til at blive inkluderet i arbejdsdagene i People & Performance og på den måde få noget af den erfaring, jeg søger.

Som person er jeg udadvendt og smilende, og er i konstant udvikling rent fagligt. Jeg søger hele tiden ny viden og nye udfordringer og går til disse udfordringer med stor fokus og energi. I mit arbejde er jeg selvstændig, men er ikke bleg for at søge gode råd hos mere erfarne kolleger.

HR Assistant, People & Performance A/S


Assistance, Pieces


Kassemedarbejder, Kvickly

LinkedIn