"Det driver mig at vide, at jeg qua min erfaring med dataanalyse og forståelse for de menneskelige processer, kan skabe værdi for de virksomheder jeg arbejder med."

Jeg er fascineret af, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør, og hvad der påvirker vores adfærdsmønstre. I den sammenhæng er jeg specielt interesseret i, hvordan man kan udnytte data til at skabe indsigter om de menneskelige processer og behov. Disse indsigter gør det bl.a. muligt at kortlægge og sandsynliggøre, hvad der driver markeder, kunder og medarbejdere til at handle, som de gør. En sådan dataanalyse kan hjælpe virksomheder med at fokusere på det rigtige, og dermed udnytte deres ressourcer hensigtsmæssigt.


Mit mål hos People & Performance er, via dataanalyse, at kunne tilvejebringe forståelige og brugbare indsigter, så virksomheder har mulighed for at tage informerede, strategiske beslutninger. Jeg finder det utrolig vigtigt at være i stand til at udfordre status quo, og jeg ser dataanalyse som et fremragende eksplorativt værktøj, der kan bruges som grundlag for at stille de rigtige spørgsmål.


"Det er ikke alt, der kan tælles, som tæller, og ikke alt der tæller, kan tælles."
- Albert Einstein


At vide hvornår den rigtige analyse skal anvendes, og hvor dataanalyse har sine begrænsninger, er essentielt i mit arbejde. For at bevare overblikket arbejder jeg derfor struktureret, og har fokus på, hvornår mine resultater har relevans for de enkelte interessenter. Det driver mig at vide, at jeg qua min erfaring med dataanalyse og forståelse for de menneskelige processer, kan skabe værdi for de virksomheder jeg arbejder med.

Senior Business Analyst, People & Performance A/S


Business Analyst, People & Performance A/S


Selvstændig, EN-Coaching


Business Controller, Aarhus Universitetshospital

LinkedIn