"Det der motiverer mig, er at bidrage positivt til virksomhedens drift og at udnytte samt optimere den menneskelige kapital bedst muligt."

Igennem mit 3-årige studie har jeg fået en stor forståelse af organisationer og deres struktur. Derigennem blev jeg meget interesseret i ledelse, kommunikation, motivation og HRM. Interessen hertil er vokset, så er i gang med kandidaten i Strategy, Organization and Leadership for at få udbygget den viden jeg allerede har og udvidet mine kompetencer.

Jeg ser en stor fordel i at integrerer mig i arbejdslivet, både rent fagligt men også socialt. Jeg elsker at arbejde og yde en service. Elsker at være der for kunder og kollegaer og bidrage med noget for virksomheden jeg er ansat hos. Jeg er en team-player og en meget loyal medarbejder. Jeg trives i et miljø hvor der er plads til humor og en god samarbejdende kultur.

 

Jeg er her for at styrke og supportere People & Performance fra deres HR-afdeling.

HR Assistant, People & Performance A/S


Back Office employee, Factum2 A/S


Bistro Team member, Salling Group

LinkedIn