Jeg er drevet af min evige nysgerrighed efter gennem indsigter og værdifuld viden at forstå de dybereliggende menneskelige behov og motiver, der kan skabe udvikling for den enkelte medarbejder og organisation, jeg arbejder for, hvis den kommer helt ind under huden og bliver brugt!

Jeg er nysgerrig på mennesker og drevet af forståelsen af menneskelige processer i forhold til adfærd, behov og motiver gennem min erfaring med specielt kvalitativ analyse. Mit omdrejningspunkt ligger i spændingsfeltet mellem udvikling af mennesker og organisationer – og at skabe resultater ad den vej til glæde for den enkelte medarbejder, leder, teamet eller organisationen. Jeg har 20 års erfaring med at opbygge og skabe relationer til virksomheder og medarbejdere på flere niveauer i virksomhederne, som rådgiver og moderator, og styre projekter i mål via min indsigts- og analysebaserede tilgang.

Jeg ser vigtigheden af og mulighederne i at kunne bruge den analysebaserede viden og forståelse af mennesker i organisationer gennem ”conversion-to-action”.

I People & Performance er jeg en del af vores team, der arbejder med forretnings- og organisationsanalyser, som også kan understøtte leadership og salgsudvikling, nationalt og internationalt. Vi arbejder med at udvikle metoder, facilitere workshops og designe trænings- og uddannelsesforløb, der sikrer, at de indhentede data, informationer og indsigter bliver brugt ude hos kunderne og får den ønskede effekt og øger performance. Vi benytter os af lige dele forretningsforståelse, organisationsforståelse og menneskeforståelse og arbejder med de nyeste metoder inden for både analyser og forandringsledelse.

Med min baggrund i både den erhvervsøkonomiske tilgang (fra CBS), den socialpsykologiske videnskab (psyk. fra RUC) og min CTI Coach-certificering er jeg altid på undersøgelse og opdagelse i, hvilke behov og motivationer der stimulerer og driver udviklingen i den ønskede retning hos den enkelte medarbejder, i det enkelte team og den enkelte organisation.

Senior consultant, People & Performance A/S


Direktør & partner, senior moderator, AIM create


Head of Qualitative, Nielsen Denmark


Senior Director, Gad’s Research & Reflexions


Advisor, moderator, coach, Lotte Borch


HR manager, Mediacom


Human resource manager, Gad's Research


Senior consultant, The Nielsen Company

LinkedIn