"Jeg passioneret omkring ledelse og den menneskelige psykologi, der for mig er katalysatorerne, der muliggør forløsningen af det fulde potentiale. "

Jeg er drevet af performance og de faktorer der påvirker individers, teams og organisationers performance. Særligt er jeg passioneret omkring ledelse og den menneskelige psykologi, der for mig er katalysatorerne, der muliggør forløsningen af det fulde potentiale. God ledelse handler for mig om at skabe fællesretning og kunne identificere de detaljer, der gør en forskel.

Gennem mit studie i HA Projektledelse og tilværelse i elitesportsverdenen, er jeg blevet eksponeret for, hvordan god ledelse kan gøre en forskel. Ligeledes er jeg blevet klogere på psykologiske og adfærdsmæssige mønstre, der dagligt influerer vores beslutninger. Jeg har derudover, gennem CBS Case Team, tilegnet mig en solid forståelse for virksomheders forretninger og de mekanismer, der lægger til grund for dem. Som praktikant hos People & Performance A/S ser jeg frem til at blive udfordret og lære; arbejde sammen med en masse dygtige kolleger og mindske spændet mellem teori og praksis.

HR Assistant, People & Performance A/S


Eventkoodinator, Værløse Basketball Klub


CBS Case Teams, Copenhagen Business School


 Ungdomslandstræner, Danmarks Basketball Forbund


 

LinkedIn