"Jeg trives i udviklingen af mangfoldige og robuste kulturer, som evner at inkludere diversitet! Når alle facetter på diamanten skinner opnår din virksomhed en målbar bedre konkurrencedygtighed!"

Evnen til at udvikle diversitet samt skabe en inkluderende ledelsesstil er altafgørende spidskompetencer i nutidens organisationer. Min succes beror på min kapacitet til at bistå ledere i at mestre disse kompetencer.

Det er med diversitet som med demokrati, det er en tidskrævende, men en helt igennem nødvendig proces. Især hvis man vil udvikle de bedste produkter, lede de mest tilfredse medarbejdere, eje de største markeder, tiltrække de bedste talenter og ikke mindst skabe de bedste resultater.

Diversitet har været konstant tilstedeværende i mit liv. Min internationale opvækst og uddannelse lærte mig tidligt at navigere i et multikulturelt forum og inkludere alle. Erhvervserfaring fra Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien udviklede min store passion for emnet, samt evnen til naturligt at afkode kulturelle eller sociale bevæggrunde og skabe forståelse.

Da min globale erhvervserfaring tidligt påviste, at diversitet resulterede i konsekvent bedre resultater, faldt det naturligt at benytte mig af min globale baggrund og påbegynde en karriere i konsulentbranchen. Med ildhu og høj standard har jeg i syv år faciliteret, trænet og coachet teams og ledere i kulturforståelse, diversitet og inklusion.

Med udsyn til alternative baggrunde skaber vi erkendelse for vore egne privilegier eller adgangen til muligheder utilgængelige for andre og deltager i nivelleringen af ulighed og ekskludering.

Ved hjælp af forandringsledelse, inklusionstræning, global awareness facilitering og executive coaching skaber jeg en forståelse for mangfoldighed i erhvervsmæssige fora og assisterer organisationer i at udvikle samt værdsætte deres diversitet. Forskningsbaseret teori skaber fundamentet for de værktøjer, jeg benytter i mit arbejde med at skabe en organisationskultur, der evner at inkludere alle talenter og dermed sikre at samtlige facetter på diamanten skinner!

Seniorkonsulent, People & Performance


Founder, Multicultural, Denmark, Kenya & Singapore


Intercultural Trainer & Facilitator, Germany & Singapore


Human Resource Manager, Pragma Group, Dubai, UAE


Senior Account Manager, Publicis Groupe, Dubai


Senior Sales Executive, Emirates Groupe

LinkedIn