Udvikling af det organisatoriske fundament hos Arkil

nov 18, 2021

Som en del af udviklingen af det organisatoriske fundament hos Arkil, har People & Performance hjulpet med at sætte et ledelsesforløb af Arkils projektchefer på agendaen

Arkil er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 2000 ansatte og en omsætning på cirka 3 milliarder i Danmark og udlandet. Det sætter høje krav til lederne, og derfor igangsatte People & Performance og Arkil sammen et udviklingsforløb for deres projektchefer for at klæde dem ordentligt på til opgaven som ledere og til de aktuelle udfordringer, som Arkil befinder sig i.

Om samarbejdet omkring udviklingsforløbet fortæller Claus Elleman Olsen, Divisionsdirektør hos ARKIL A/S:

”People & Performance har en meget kundeorienteret tilgang og tager afsæt i den aktuelle udfordring, vi som virksomhed står overfor. I de indledende snakke opleves en meget lyttende tilgang, hvor People & Performance’s konsulenter forsøger at afdække udfordringer, målgruppe og ønske til resultat, førend de spiller ind med deres idéer og løsninger til et udviklingsforløb”.

At inddrage aktuelle og relaterbare udfordringer som en del af forløbet har haft en positiv effekt på den læring, som projektcheferne har kunne drage med videre i deres dagligdag:

”Vi oplever, at igangsatte udviklingsforløb er målrettede også ned på individuelt niveau. Vores projektchefer oplever derfor forløb som er spot-on, i forhold til deres behov og de bliver presset ud i situationer via cases, hvor de lærer dem selv bedre at kende og det har vi brug for i en omskiftelig hverdag, som løbende kræver omstillingsparathed.”

I disse udviklingsforløb er det essentielt at ramme balancen i undervisningen mellem teori og praksis for at sikre, at lederne kan bruge deres læring i hverdagens udfordringer som leder, hvortil Claus Elleman Olsen siger:

”People & Performance anvender undervisningsmetoder og materiale, som er velafprøvet og sikrer en høj grad af resultater for vores medarbejdere og det er vigtigt, når en travl hverdag skal suppleres med uddannelse, træning og coaching”

 

Claus Elleman Olsen understreger et stort og positivt udbytte af udviklingsforløbet for projektcheferne:

”Det opleves klart, at vores projektchefer får øjnene op for vigtigheden af deres lederrolle, og de bliver bedre til at tænke ledelse ind som et succeskriterie på linje med teknikken. Vi oplever nu projektchefer, som får deres organisationer til at performe bedre som team til gavn for medarbejdertrivsel, bedre internt samarbejde på tværs af virksomhedens specialer og inddragelse af projektmedarbejderne i beslutningsprocesser. Vores projektchefer bliver også bedre til at sætte mål for projektteamet og kommunikere, hvilke forventninger de er stillet overfor, og derigennem opleves der et øget fokus på målopfyldelse fra alle på projektet.”

GET INSPIRED AND IMPROVE YOUR KNOWLEDGE!

Our blog