SKRÆDDERSYET LEDER-OG ORGANISATIONSUDVIKLING

DiSC personprofil

Personprofiler hjælper med at øge vores selvbevidsthed og forbedre vores kommunikation og samarbejde med andre mennesker. Vælg mellem forskellige DiSC-profilanalyser og styrk samarbejdet i din virksomhed.

People & Performance er Authorised Everything DiSC® partner.

PERSONPROFIL TIL OPBYGNING AF FÆLLES SPROG OM ADFÆRD OG HOLDNINGER

DiSC-personprofil til professionel udvikling

DiSC er en af verdens mest anerkendte personlighedsprofiler, der hver dag hjælper ledere og medarbejdere med at opbygge et fælles sprog om adfærd og præferencer, og hvordan de kan opnå en effektiv samarbejdskultur gennem teamwork.

DiSC-personprofiler muliggør personlig og faglig udvikling og åbner for en lang række af muligheder for både medarbejdere og ledelse:

DET KAN I BRUGE DISC-PERSONPROFILER TIL:

  • Personlig udvikling: DiSC-personprofiler hjælper med at identificere individuelle styrker og udfordringer og kan dermed bruges til at identificere muligheder for personlig og faglig udvikling.
  • Ledertræning: Når du forstår forskellige typer adfærd, kan du nemmere lære at motivere og lede dine medarbejdere. Kendskab til dine ansattes personprofiler gør det nemmere at skabe bedre teams og arbejdsmiljøer.
  • Konflikthåndtering: Personprofiler kaster lys over forskellige personers adfærd i forskellige situationer. Når vi forstår hinandens adfærdsmønstre, er det nemmere at genkende, hvornår og hvorfor en konflikt opstår, og dermed får vi lettere ved at gribe konflikterne effektivt an.
  • Rekruttering: En DiSC-personprofil kan være et nyttigt værktøj under en rekrutteringsproces for at vurdere, hvordan en kandidats personlighed og adfærdsmønster passer til en given stilling eller et specifikt team.
  • Salgstræning: Når du forstår din egen og andres personprofiler, er det nemmere at tilpasse din salgsstil til kundens købsstil. Med kendskab til DiSC kan du sikre dig, at du vælger den rette strategi og skaber den maximale tillid hos kunden.
  • Teambuilding: DISC-personprofiler hjælper os til at forstå dynamikken i et team. Når du har indsigt i individuelle præferencer, er det muligt at optimere teamets sammensætning, forbedre kommunikationen og øge effektiviteten. Det kan også hjælpe med at identificere potentielle konfliktpunkter og tilpasse arbejdsopgaverne til hver persons styrker.

En DiSC-personprofil dannes ud fra besvarelser af et spørgeskema, hvor respondenten skal tage stilling til, hvad personen med størst sandsynlighed vil gøre i en given situation. Besvarelserne danner derefter grundlag for personprofilen, som fortæller noget om respondentens mest sandsynlige adfærd i bestemte situationer.

Virksomheder kan have forskellige formål med at bruge personprofiler, men uanset det endelige mål, kan DiSC bidrage til at give jer en dybere forståelse af både lederes og medarbejderes adfærd i bestemte situationer.

Vælg mellem forskellige DiSC-profilanalyser

Hos People & Performance har vi et stort udvalg af DiSC profilanalyser, der alle har til formål at øge bevidstheden om menneskers adfærd for at forbedre intern kommunikation, teamwork og produktivitet i organisationer.

En DiSC-profilanalyse kan både bruges, når du arbejder med din personlige udvikling som leder, og når du arbejder med dine medarbejdere. Du kan med fordel bruge DiSC som profilværktøj, når du ønsker at styrke relationerne på arbejdspladsen, fremme dit teams effektivitet og produktivitet eller blive bedre til at tilpasse din salgsstil til din kundes købsstil for derved at lukke flere salg.

Opnå et solidt fundament til virksomhedsudvikling med DiSC

DiSC er et nemt og intuitivt udviklingsværktøj at implementere i virksomheder.

DiSC-personprofiler giver ikke kun hver enkel medarbejder øget selvindsigt, men kan også bruges til at opbygge en fælles forståelsesramme og et fælles sprog i virksomheden. Dermed får I et solidt fundament for at arbejde målrettet med udvikling af virksomheden.

Få en professionel personprofil hos en Autoriseret Everything DiSC® partner

People & Performance er en autoriseret Everything DiSC® partner. Vi arbejder med DiSC på forskellige måder alt efter hvilket område af organisationen, der skal optimeres.

Når du køber en DiSC profilanalyse hos os, får du en omfattende rapport med specifikke input om udviklingen af teampræstationer, som både kan bruges af ledere og internt i teams.

 

Du kan læse mere om vores forskellige DiSC profilanalyser i vores webshop

DISC SKABER ET DYBERE GRUNDLAG FOR INDIVID-, LEDELSES- OG GRUPPEUDVIKLING.

Hvad er formålet med DiSC?

DiSC er et udviklingsværktøj, der hvert år anvendes af mere end en million mennesker til at skabe personlig udvikling, teamwork og produktivitet på arbejdspladsen. DiSC skaber dermed et dybere grundlag for individ-, ledelses- og gruppeudvikling.

DiSC har mange forskellige formål og fungerer som en analyse af personprofiler med afsæt i forskellige tilgange til udvikling. Uanset det endelige mål kan det bidrage til en dybere forståelse for den adfærd, der kommer til udtryk ved både ledere og medarbejdere.

 

DiSC som værktøj til at imødekomme diversitet og fremme inklusion

Virksomheder arbejder i højere grad strategisk mod øget diversitet og inklusion som følge af et altoverskyggende behov for at inkludere medarbejdere og imødekomme forskelligheder på arbejdspladsen.

Med DiSC kan I sætte fokus på diversitet på arbejdspladsen og skabe en inkluderende kultur med forståelse for forskelligheder.

Tag fat i os, når det passer dig

Lad os høre fra dig, så vi kan tage en snak om dine behov inden for strategi-og forrretningsudvikling og lederudvikling.
Du altid velkommen til at kontakte os, og så sørger vi for at vende tilbage så hurtigt som muligt.

Udfyld formularen eller ring direkte til os

Danmark

København
Rigensgade 11, 2. sal
1316 København K

Aarhus
Sommervej 31B, 1. sal
8210 Aarhus V

We change business impact and make it stick

Mød vores People & deres Performance

People & Performance er et team af engagerede tænkere og praktikere, der alle arbejder målrettet med at levere det ”&”, der forbinder mennesker og performance.

Vi har kontorer i København og Aarhus samt erfarne kolleger i 12 andre lande.