Hvad er god ledelse egentlig?

feb 4, 2022

God ledelse handler i høj grad om adfærd. Og så består den gode opskrift af flere ingredienser.

 

De fleste ledere går på arbejde med et mål om at levere et godt stykke arbejde. Ikke desto mindre fejler en del ledere hver eneste dag, fordi de ikke formår at lede på en måde, der passer til den kontekst, de indgår i.

God ledelse handler i høj grad om adfærd og afhænger af konteksten. Og så består den gode opskrift af flere ingredienser. Vi kommer omkring nogle af dem i dette indlæg.

Fra god ledelse til effektiv ledelse

”God ledelse” er et hyppigt brugt – og misbrugt – begreb, og udfordringen er, at definitionen kan være lidt diffus. I People & Performance vil vi i virkeligheden helst ikke tale om god og dårlig ledelse. Vi vil tale om effektiv ledelse. Og vi vil tale om adfærd. Adfærd, der øger medarbejdernes engagement og påvirker forretningens performance.

Effektiv ledelse er ledelse, hvor lederen agerer på en måde, der passer til konteksten. Derfor kan man ikke støbe en fast model af den effektive leder – hun vil have forskellige farver og former betinget af netop konteksten. Men vi kan godt definere de adfærdskategorier, som den effektive leder skal kunne bringe i spil.

people-and-performance-lederudvikling-

People & Perfromance gennemfører lederudviklingsprogrammer for en lang række af landets største og mest succesrige virksomheder på alle lederniveauer.

Vores tilgang kombinerer research og erfaring, så resultatet virker i praksis.

Inspirator, planlægger og organisator i en forandret virkelighed

Billedet af den gode, stærke eller effektive leder er ofte en noget arketypisk omgang – typisk illustreret ved en karismatisk mand, der træder op på ølkasse, holder en brandtale og efterlader en gruppe tændte medarbejdere, som efter endt applaus løber tilbage til deres pladser og arbejder som aldrig før.

Men det at kunne inspirere og motivere medarbejdere udgør kun én af de fire kvadranter, som vi arbejder med, når vi arbejder med lederudvikling og ledermålinger for vores kunder. Den kalder vi leading, og den indebærer blandt andet også evnen til at kunne kommunikere visionen – altså at sætte retning og formål på en måde, så alle forstår den og trækker i samme retning. Udover leading, er der tre yderligere kvadranter, nemlig managing, structuring og changing.

Managing handler om at have et fokus på den daglige drift og være i stand til at tage ansvar for at sikre, at medarbejderne eksekverer opgaverne, og at forretningen rent faktisk holder dampen oppe. Det indebærer eksempelvis prioriteringen af daglige opgaver, planlægning og opfølgning på målsætninger.

Structuring dækker over de ledelsesopgaver, der skal udføres for at skabe eller tilpasse rammer, så medarbejderne kan udføre deres opgaver på den mest hensigtsmæssige måde uden for meget spildtid. Det kan eksempelvis være organisationsplanlægning eller dokumentation af procedurer – de opgaver, som mange ledere ikke ligefrem drømmer om at udføre, når de møder ind på kontoret mandag morgen, men som også er afgørende for medarbejdernes engagement og afdelingens performance.

Ledelse er adfærd

”God ledelse” er altså at udøve effektiv ledelse i en virkelighed, der er under konstant forandring. Og kravet til den effektive leder er, at hun kan lede inden for forskellige discipliner afhængigt af konteksten – både dem, der handler om at inspirere og motivere samt dem, hvor opgaven er at skabe og formidle struktur og sikre den almindelige drift.

Det er langt fra givet, at man som leder – og menneske – er lige komfortabel med alle aspekter, men lederevner er ikke noget, man er født med. Ledelse er adfærd, og adfærd kan læres, trænes og udvikles.

E-BOG OM LEDELSE

Farvel til “den gode leder”

Læs vores e-bog om effektiv ledelse i kontekst.

LÆS MED OG BLIVE KLOGERE!

Vores blog