04/02/2022

Hvad er god ledelse egentlig?

Som leder står du på mål for dine medarbejderes trivsel og performance. Derfor er det også dig, pilen peger på, når der er udfordringer på arbejdspladsen.

Vil du vide mere?

Kasper Urth

Kasper Urth

COO and Co-Founder

ku@pphr.com

+45 4060 9123

Se profil

Som leder står du på mål for dine medarbejderes trivsel og performance. Derfor er det også dig, pilen peger på, når der er udfordringer på arbejdspladsen.

Dårlig ledelse får ofte skylden for en utilfredsstillende bundlinje, høj medarbejderomsætning, lav trivsel og dårlig performance. Mens de fleste ledere går på arbejde med et mål om at levere et godt stykke arbejde, fejler en del ledere hver eneste dag. Men hvad er en god leder egentlig? Og hvad er god ledelse?

Hos People & Performance vil vi hellere tale om effektiv ledelse end god ledelse. Og så mener vi, at den gode opskrift på god ledelse består af flere ingredienser.

 

God ledelse handler om adfærd

’God ledelse’ er et hyppigt brugt – og misbrugt – begreb, og udfordringen er, at definitionen kan være lidt diffus. I People & Performance vil vi i virkeligheden helst ikke tale om god og dårlig ledelse. Vi vil tale om adfærd. Adfærd, der øger medarbejdernes engagement og påvirker forretningens performance.

God ledelse kommer altid an på konteksten. Når ledere får skylden for udfordringer på arbejdspladsen, skyldes det ofte, at de ikke formår at lede på en måde, der passer til den kontekst, de indgår i. Derfor kan den gode leder heller ikke begrænses af et sæt generelle kompetencer.

 

God ledelse er effektiv ledelse

Effektiv ledelse er ledelse, hvor lederen agerer på en måde, der passer til konteksten. Derfor kan man ikke støbe en fast model af den effektive leder. Lederen vil have forskellige farver og former betinget af netop konteksten. Til gengæld kan vi definere 4 adfærdskategorier, som den effektive leder skal kunne bringe i spil.

people-and-performance-lederudvikling-

People & Perfromance gennemfører lederudviklingsprogrammer for en lang række af landets største og mest succesrige virksomheder på alle lederniveauer.

Vores tilgang kombinerer research og erfaring, så resultatet virker i praksis.

4 egenskaber, der gør dig til en effektiv leder

Når vi hos People & Performance arbejder med lederudvikling og ledermålinger, arbejder vi med 4 adfærdskategorier:

  • Leading
  • Managing
  • Structuring
  • Changing

Kategorierne har alle indflydelse på en leders generelle performance, og den effektive leder skal være i stand til at bringe dem alle i spil.

 

1. Leading – Inspirér og motivér

Billedet af den gode, stærke eller effektive leder er ofte en noget arketypisk omgang. Den gode leder er typisk illustreret ved en karismatisk mand, der træder op på ølkassen, holder en brandtale og efterlader en gruppe tændte medarbejdere. Efter endt applaus løber medarbejderne tilbage til deres pladser og arbejder som aldrig før. Men dét at kunne inspirere og motivere medarbejdere handler om meget mere.

Dét at være en inspirerende leder kalder vi leading. Det indebærer også evnen til at kunne kommunikere en vision – altså at sætte retning og formål på en måde, så alle forstår den og trækker i samme retning.

2. Managing – Planlæg og eksekvér

En effektiv leder er i stand til at sikre, at forretningen kører, og at opgaverne bliver eksekveret. Managing handler om at have et fokus på den daglige drift og være i stand til at tage ansvar for at sikre, at medarbejderne eksekverer opgaverne, og at forretningen rent faktisk holder dampen oppe. Det indebærer eksempelvis prioriteringen af daglige opgaver, planlægning og opfølgning på målsætninger.

3. Structuring – Strukturér og organisér

Ledelse i praksis handler ofte om strukturering. Structuring dækker over de ledelsesopgaver, der skal udføres for at skabe eller tilpasse rammer, så medarbejderne kan udføre deres opgaver på den mest hensigtsmæssige måde uden for meget spildtid. Det kan eksempelvis være organisering af selve arbejdet eller dokumentation af procedurer – de opgaver, som mange ledere ikke ligefrem drømmer om at udføre, når de møder ind på kontoret mandag morgen, men som også spiller en væsentlig rolle for medarbejdernes engagement og afdelingens performance.

4. Changing – Skab forandring

En effektiv leder skal være i stand til at agere i en foranderlig virkelighed. Changing handler om forandringer, der både kan komme indefra og udefra, og den effektive leder formår at håndtere eller initiere begge typer. Uanset hvilken type forandring, der enten rammer eller skabes i virksomheden, skal den effektive leder kunne forholde sig til den ledelsesmæssige opgave og handle på en konstruktiv måde.

 

God ledelse kan læres

God ledelse er altså at udøve effektiv ledelse i en virkelighed, der ofte er under konstant forandring. Den effektive leder skal kunne lede inden for forskellige discipliner afhængigt af konteksten – både dem, der handler om at inspirere og motivere samt dem, hvor opgaven er at skabe og formidle struktur og sikre den almindelige drift.

Det er langt fra givet, at man som leder – og menneske – er lige komfortabel med alle aspekter, men lederevner er ikke noget, man er født med. Ledelse er adfærd, og adfærd kan læres, trænes og udvikles.

 

Skræddersyet lederkursus

Hos People & Performance gennemfører vi lederudviklingsforløb for ledere på alle niveauer. Formålet med vores skræddersyede lederkurser er, at du skal udvikle dig som leder. Vores træningsforløb er bundet op på research, og alle vores konsulenter har mange års erfaring. Det er din garanti for et lederudviklingsforløb, der virker i praksis.

Bliv klogere på vores tilgang til ledelse med vores e-bog Farvel til ”den gode leder” eller kontakt os for et skræddersyet tilbud.

E-BOG OM LEDELSE

Farvel til “den gode leder”

Læs vores e-bog om effektiv ledelse i kontekst.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog