Forretningsudvikling

Forretningsudvikling

Vi hjælper organisationer med at nå deres forretningsstrategiske mål gennem skræddersyede udviklingsforløb, som danner overblik over de opgaver og processer, der skal danne baggrund for en analyse af potentielle vækstmuligheder.

Skab sammenhængskraft og bevidsthed, når I udvikler forretningen

Nå jeres fulde markedspotentiale med strategisk forretningsudvikling

Vi arbejder med resultatdrevne virksomheder, der ønsker at indfri deres vækstpotentiale. Gennem strategisk forretningsudvikling forankres nye tilgange og viden, der understøtter implementering af nye processer. Dette skaber grobund for en ny performancekultur, der skal hjælpe med at nå virksomhedens forretningsmæssige mål.

Hvad kan vi hjælpe med:

  • Hvordan I afdækker nye performanceområder, der kan bidrage til den eksisterende performancekultur.

  • Hvordan I implementerer nye innovative tiltag, der skal medvirke til at indfri jeres vækstpotentiale – og hvilke udviklingspotentialer, der gemmer sig i netop jeres sammensætning af mennesker.

  • Redskaber til, hvordan I integrerer virksomhedens forretningsmål i jeres strategiudvikling.

  • Hvordan I sikrer motivation og fremdrift – enten som team eller ledergruppe – med fokus på synergieffekter, der skaber sammenhængskraft og bevidsthed hos den enkelte.

  • At facilitere et rum, der udfordrer den eksisterende forretningsstrategi, hvor vi sammen definerer hvilke indsatsområder, der vil skabe den største effekt på forretningen – uden at gå på kompromis med motivationen.

Vi faciliterer alle aspekter inden for forretningsudvikling på baggrund af forskningsbaserede metoder og processer, der skaber retning og maksimerer jeres eksekveringskraft. 

 

Har I brug for forretningsstrategisk rådgivning?

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Internationalt markedsudsyn

Vi arbejder over hele Europa, i Mellemøsten, Nord-, Central- og Sydamerika samt i Asien. Vi har en fleksibel tilgang, der gør, at vi kan levere hos eller tæt på kunden alt efter, hvad der vurderes at være bedst i forhold til den enkelte proces.

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Forretningsindsigt på tværs af brancher

Vi har stor erfaring fra mange forskellige brancher. Det betyder, at vi byder ind med friske perspektiver og forretningsindsigter

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Erfaring med alle slags organisationer

Vi har et tæt samarbejde med vores kunder – uanset om det er store, internationale selskaber, små og mellemstore virksomheder eller opstartsvirksomheder. Private equity-fonde, bestyrelser og topledelser bruger os som samarbejdspartnere.

Forretningsudvikling kræver en forretningsstrategi

Forretningsudvikling er løbende optimeringer af organisationens forretningsgrundlag og udviklingspotentialer. Det første skridt, når der er tale om at udvikle forretningen, er at analysere og identificere forretningens udfordringer.

Næste skridt er at nedfælde jeres intentioner og udarbejde en forretningsstrategi. Forretningsstrategien skal være robust og “bøjelig” over for pludselige udfordringer og begivenheder, der kan have konsekvenser for virksomhedens omsætning.

Tredje skridt er implementeringen af jeres strategi – altså at omsætte strategien til konkret handling – som imødekommer strategiens langsigtede mål.

Hvad er forretningsudvikling?

Forretningsudvikling er mere konkret det analysearbejde, der afdækker organisationens vækstmuligheder og de processer, der skal understøtte udviklingen. Forretningsudvikling relaterer sig ikke kun til “forretningen”, men alle aktiviteter og tiltag, der skal bidrage til at udvikle virksomheden og skabe mere vækst. Det behøver nødvendigvis ikke at være salgsrelateret, før vi kalder det ‘forretningsudvikling’.

Forretningsudvikling er ikke kun én ting. Når vi taler udvikling og vækst, så skabes fremdrift af mennesker. Derfor kan der være flere behov, når man skal udvikle organisationen for at nå et langsigtet mål. Når man som virksomhed ønsker at udvikle forretningen, kan man blandt andet stille følgende spørgsmål:

  • Er den nuværende ledergruppe rustet til at indfri de overordnede forretningsstrategiske mål?
  • Hvilke konkrete færdigheder er vigtigt for teamet for at drive udviklingen?
  • På hvilke parametre skal vi øge performance?
  • Hvordan fastholder vi motivationen, når vi møder udfordringer?

Hos People & Performance kigger vi først og fremmest på mennesker, og hvordan man optimerer performance. Enten som gruppe, team eller hos den enkelte leder. Man kan optimere forretningen gennem tiltag, der giver større medarbejderfastholdelse via større bevidsthed om egne styrker og svagheder, samt skræddersyede performanceforløb.

Alle disse tiltag er forbundet med at udvikle organisationen, så den er bedre rustet til at nå de forretningsmæssige mål.

Forretningsudvikling handler om vækstmuligheder

Forretningsudvikling handler om at indfri organisationens vækstmuligheder og nå det fulde markedspotentiale. Udvikling af forretningen kan ske gennem forskellige former for tiltag. Fælles for dem alle er, at det skal sikre organisationens økonomiske vækst på den lange bane. Hvilken metode, der anvendes, afhænger af virksomhedens strategigrundlag og hvilke ressourcer, der er til rådighed under selve eksekveringen.

Tag fat i os, når det passer dig

Tag fat i os, når det passer dig

Lad os høre fra dig, så vi kan tage en snak om dine behov inden for strategi-og forrretningsudvikling og lederudvikling.

Du altid velkommen til at kontakte os, og så sørger vi for at vende tilbage så hurtigt som muligt.

Udfyld formularen eller ring direkte til os

We change business impact and make it stick

Mød vores People & deres Performance

People & Performance er et team af engagerede tænkere og praktikere, der alle arbejder målrettet med at levere det ”&”, der forbinder mennesker og performance.

Vi har kontorer i København og Aarhus samt erfarne kolleger i 12 andre lande.