Management teamudvikling

Management teamudvikling

Skal din ledergruppe stå stærkere? Gennem forskningsbaserede metoder udfordrer vi jeres nuværende setup med fokus på at udvikle et værdiskabende lederteam, der leverer forretningsmæssige resultater. Udvikling af ledergruppen starter med at finde ud af, hvad der ikke virker, og hvad der gør.

Stå stærkere som ledergruppe over for virksomhedens udfordringer

Styrk virksomhedens eksekveringskraft med management teamudvikling

Et management teamudviklingsforløb sætter fokus på jeres eksekveringskraft som team og tager højde for de gnidninger og udfordringer, der italesættes, når I mødes i ledergruppen. Vi sætter fokus på forretningen og organisationens strategi. Vi arbejder ud af fra ideen om, at ledergruppen skal imødekomme “the greater good” og hjælper jer med at komme op i helikopterperspektiv, hvor man har mulighed for at træffe fælles beslutninger fra et stærkere grundlag.

Hvad kan vi hjælpe med:

 • At finde frem til kernen i de udfordringer, der findes i netop jeres dynamik og sammensætning.

 • Hvordan I holder og bibeholder fokus på forretningen på trods af udfordringer.

 • Redskaber til, hvordan I integrerer virksomhedens forretningsmål i jeres strategiudvikling.

 • Hvordan I sikrer motivation og fremdrift, enten som team eller ledergruppe, med fokus på synergieffekter, der skaber sammenhængskraft og bevidsthed hos den enkelte.

 • At facilitere et rum, der udfordrer den eksisterende forretningsstrategi, hvor vi sammen definerer hvilke indsatsområder, der vil skabe den største effekt på forretningen – uden at gå på kompromis med motivationen.

Vi faciliterer teamudviklingsforløb for ledergrupper med baggrund i forskningsbaserede metoder og processer, der hjælper jer til at skabe bedre sammenhængskraft i management-teamet og samtidig bidrager til at levere på jeres forretningsmål.

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Internationalt markedsudsyn

Vi arbejder over hele Europa, i Mellemøsten, Nord-, Central- og Sydamerika samt i Asien. Vi har en fleksibel tilgang, der gør, at vi kan levere hos eller tæt på kunden alt efter, hvad der vurderes at være bedst i forhold til den enkelte proces.

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Forretningsindsigt på tværs af brancher

Vi har stor erfaring fra mange forskellige brancher. Det betyder, at vi byder ind med friske perspektiver og forretningsindsigter

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Erfaring med alle slags organisationer

Vi har et tæt samarbejde med vores kunder – uanset om det er store, internationale selskaber, små og mellemstore virksomheder eller opstartsvirksomheder. Private equity-fonde, bestyrelser og topledelser bruger os som samarbejdspartnere.

Hvad er teamudvikling?

Helt grundlæggende handler teamudvikling om at udvikle samarbejdskompetencerne hos en gruppe mennesker, der deler en eller flere forskellige opgaver. Udvikling af teams er en proces, og derfor er der i et teamudviklingsforløb fokus på at skabe et solidt fundament, som det pågældende team kan navigeres ud fra. Det omfatter blandt andet at styrke teamets kommunikation, fælles forståelse, retning og målsætninger.

Hvis en ledergruppe skal være effektiv, kræver det nogle gange, at ledergruppen udvikler sig som team. En ledergruppe kan få behov for teamudvikling i mange forskellige situationer, herunder:

 • Når ledere ikke handler som et team ud fra fælles mål og ambitioner, men derimod tilgodeser egne ledelsesområder og -prioriteter før teamets.

 • Hvis en ledergruppe har behov for at stå stærkere og tydeligere som et team over for medarbejderne.

 • Hvis der er er interne gnidninger og udfordringer i ledergruppen.

Hvordan får man et lederteam til at fungere?

Teamsamarbejde handler om at agere ud fra et fælles fundament. Arbejder et lederteam eller en ledergruppe ikke ud fra det samme grundlag, kan det svække hele virksomheden.  

Lederteams er sat i verden for at lede og styrke forretningen. Skal et lederteam være effektivt, skal teamet styre efter the greater good og tage ejerskab og ansvar for virksomhedens bedste. Fælles processer og mål skaber sammenhængskraft.

Teamudvikling af jeres management-team

People & Performance tilbyder teamudvikling på management-niveau. Vores udviklingsforløb har til formål at skabe effektive lederteams, der styrker virksomhedens eksekveringskraft. Derfor er vores hovedfokus altid på forretningen, når vi gennemfører et udviklingsforløb.

Når I tager et udviklingsforløb hos os, går vi til jer som ledergruppen. Vi mener nemlig, at udvikling af lederteams handler om at finde ud af, hvad der ikke virker i ledergruppens dynamik, før vi kan finde ud af, hvad der gør.

People & Performances tilgang til udvikling af lederteams

Når jeres management-team indgår i et udviklingsforløb hos People & Performance, har vi fokus på at nedbryde siloer og få ledelsesgruppen til at agere som et hold. Det starter med at skabe nogle fælles målsætninger, der alle er til gavn for virksomhedens greater good.

Vi hjælper jer med at håndtere interne gnidninger med respekt for individet og hjælper jer til at blive nysgerrige på hinandens roller og ledelsesområder. Det gør vi, så vi kan begynde at arbejde målrettet mod samarbejde på tværs af funktioner.  

Vores styrker er:

 • Vi finder jeres pain points – teamudvikling handler i første omgang om at finde ud af, hvad der ikke virker, før vi kan finde frem til hvad, der gør.

 • Vi hjælper jer til at agere ud fra the greater good og holde fokus på det, I er sat i verden for – nemlig at lede forretningen. 

 • Vi hjælper jer med at komme op i helikopterperspektiv og se forretningen og ledergruppens dynamikker udefra, så I kan træffe smartere beslutninger.

 

Tag fat i os, når det passer dig

Tag fat i os, når det passer dig

Lad os høre fra dig, så vi kan tage en snak om dine behov inden for strategi-og forrretningsudvikling og lederudvikling.

Du altid velkommen til at kontakte os, og så sørger vi for at vende tilbage så hurtigt som muligt.

Udfyld formularen eller ring direkte til os

We change business impact and make it stick

Mød vores People & deres Performance

People & Performance er et team af engagerede tænkere og praktikere, der alle arbejder målrettet med at levere det ”&”, der forbinder mennesker og performance.

Vi har kontorer i København og Aarhus samt erfarne kolleger i 12 andre lande.