Lederudvikling

Lederudvikling

Sammen maksimerer vi din organisatoriske eksekveringskraft ved at udvikle dine ledere, dit lederskab, dine talenter, dine teams, din kultur og dit organisatoriske setup.

Skræddersyet lederudvikling

Effektiv og profitabel læring engagerer, motiverer og forankres i hverdagen

Hos People & Performance ser vi effektiv læring som en proces, der kræver bred involvering fra deltagerne, deres ledere og deres medarbejdere. Denne involvering er en nødvendighed for at sikre en forankring af den nye viden, uanset hvad målet for læringen er. For at sikre denne involvering på flere niveauer i virksomheden, har vi udviklet vores egen unikke tilgang til læring som vi kalder LEAP.
LEAP-læringsprocessen bruges på alle vores udviklingsforløb og står for Learn, Enable, Activate & Perform.

Gennem LEAP-læringsprocessen kan vi optimere et forløb som fx onboarding af nye medarbejdere, i arbejdet med forandringsprocesser, lederudvikling, salgstræning etc. og fastholde deltagerne i deres læring, når de kommer tilbage til hverdagen. Sammen med et træningsforløb, der er specielt tilpasset til den enkelte virksomhed, kan vi optimere træningen og opnå det bedst mulige udbytte af forløbet.

Læringsprocessen kan understøttes af et online læringsrum, hvor deltagerne kan interagere med hinanden, deres ledere og deres trænere, og hvor de kan inspirere, udfordre og støtte hinanden i deres udvikling og deres arbejde.

LEAP-læringsprocessen sikrer, at alle deltagere på et træningsforløb bliver involveret, motiveret og engageret, hvilket vil gøre dem i stand til at implementere deres i læring i hverdagen. På den måde kan vi forankre læringen hos deltagerne og hos organisationen og sikre at ’we make it stick’.

Vil du vide mere om LEAP?

Vi udvikler og leverer skræddersyet lederudvikling, hvor ledelse og forretningsudvikling er uadskillelige og to sider af samme sag. Det får vi lov til, fordi vores værktøjer og processer er forskningsbaserede og omsat til værktøjer, der virker i virkeligheden. Vores læringstilgang er designet, så læring, krav til handlinger i virkeligheden og opfølgning på resultater hænger sammen. Vi kalder det LEAP – Learn Enable Activate Perform – en læringstilgang, der klart differentier os i markedet, og som skaber de varige adfærdsændringer hos kunden.

Hvad er god ledelse egentlig?

”God ledelse” er et hyppigt brugt – og misbrugt – begreb, og udfordringen er, at definitionen kan være lidt diffus. Kan vi blive bedre ledere ved at tale mere præcist om ledelse? 

We change business impact and make it stick

Mød vores People & deres Performance

Vi er et team af engagerede tænkere og praktikere, der alle arbejder målrettet med at levere det ”&”, der forbinder mennesker og performance.

Guide: Fra forandringsledelse til forandringslæring

People & Performance arbejdet med forandringsledelse i over 15 år og vi giver i denne guide en gennemgang af hvad der ligger bag begrebet og besvare nogle af de mest relevante spørgsmål om forandringsledelse.

Vi står hver ude på gulvet ved både danske og internationale virksomheder og træner deres ledere i at håndtere forandringer.

Lederudvikling

Får I nok ud af jeres ledertræning? Eller er jeres lederkurser spild af penge? Vores erfaring er, at effektiv læring og udvikling sker, når du anvender den rette læringstilgang til en given situation. Vi arbejder med ledere på alle niveauer. Vi har bred og dyb erfaring med at sammensætte og gennemføre lederudviklingsforløb, herunder individuelle lederudviklingsforløb, ledergruppeudvikling og opbygning af ledelsesakademier.

Performance kultur

Bruger du tid og kræfter på det rigtige? Og har du travlt med at gøre de rigtige ting? De fleste virksomheder har indarbejdet metoder og processer, der sikrer opfølgning på forretningsmæssige mål, men har I også klart defineret, hvilken adfærd I forventer af jeres medarbejdere?

Talentudvikling

Har du identificeret talenterne til fremtidens nøglepositioner, og er din talentudvikling forankret i virksomhedens kultur og strategi? Er der et klart svar på, hvorfor din virksomhed har brug for at fokusere på talentudvikling? Når det er afklaret, er det vigtigt at få overblik over talenter og talentudvikling med et virksomhedstilpasset og strategisk forankret talentudviklingsforløb.

Kompetenceudvikling

Har I fokus på jeres nøglemedarbejderes faglige og personlige udvikling? Den dygtige specialist er opmærksom på vidensopdatering og sit fagområdes udvikling og er afgørende for at organisationen lykkes med vigtige forretningsmæssige processer. Der kan dog der være brug for at fintune medarbejderens indsats for at sikre, at alle trækker i samme værdiskabende retning eller sætte fokus på personlig udvikling til gavn for forretningen.

Teamudvikling

Udvikling af et team kræver, at teamet tydeligt ser den indbyrdes afhængighed mellem teamets medlemmer. Det handler om, at teamets medlemmer anerkender nødvendigheden for forskellighed i teamets opgaveløsning og derfra søger accept af hinanden og de kompetencer, de hver især tilfører teamet. Dermed er basis lagt for at opnå synergier i teamets arbejde. Det handler ikke om dig eller mig – det handler om os og hvad vi gør og opnår sammen.

diversitet & inklusion

Virksomheder der favner diversitet og inklusion på alle niveauer i deres organisation overgår rent statistisk deres konkurrenter. Vi anvender viden og ressourcer fra alle vores fem forretningsområder, når vi rådgiver virksomheder i forhold til en velfunderet diversitet og inklusion. Vi lægger strategi for, analyserer, rekrutterer, inkluderer, fastholder og driver jeres diversitet.

Bred erfaring med stærke resultater

Det siger vores kunder

Tag fat i os, når det passer dig

Tag fat i os, når det passer dig

Lad os høre fra dig, så vi kan tage en snak om dine behov inden for strategi-og forrretningsudvikling og lederudvikling.

Du altid velkommen til at kontakte os, og så sørger vi for at vende tilbage så hurtigt som muligt.

Udfyld formularen eller ring direkte til os