Lederudvikling

Lederudvikling

Vi skræddersyer lederudviklingsforløb med fokus på det personlige lederskab såvel som ledergruppeudvikling, hvor ledelse og forretningsudvikling er to sider af samme sag. Det gør vi gennem forskningsbaserede processer og værktøjer – tilpasset det moderne lederskab og den virkelighed, de skal eksekveres i.

Skræddersyet lederudviklingsforløb

Maksimér din organisations eksekveringskraft

Hos People & Performance ser vi effektiv læring som en proces, der kræver bred involvering fra deltagerne, deres ledere og deres medarbejdere. Denne involvering er en nødvendighed for at sikre en forankring af den nye viden, uanset hvad målet for læringen er.

Hvad vi kan hjælpe med:

  • Gennem vores egen unikke tilgang til læringsprocessen: LEAP (Learn, Enable, Activate, Perform) sikrer vi, at alle deltagere bliver involveret og er tilpasset den enkelte virksomhed, hvor fokus er på optimering af virkelighedens udfordringer.

  • Sætte fokus på performancekultur, hvor vi sammen definerer hvilken adfærd, der skal sikre motivation og fremdrift.

  • Udvikling af teams med fokus på synergieffekter, hvor anerkendelse af forskellighed og accept af hinandens kompetencer og styrker skal lægge basis for teamets arbejde.

  • Redskaber til at forankre talentudvikling i virksomhedens kultur og strategi.

  • Hvordan I favner diversitet og inklusion på alle niveauer i organisationen. Vi anvender viden og ressourcer fra alle vores fem forretningsområder, når vi rådgiver jer om, hvordan velfunderet diversitet og inklusion fremdyrker resultater.

Vi faciliterer alle aspekter af lederudvikling på baggrund af forskningsbaserede metoder og processer, der skaber en resultatdreven performancekultur, der maksimerer jeres eksekveringskraft.

 

Skab varige adfærdsændringer med LEAP

Gennem LEAP-læringsprocessen kan vi optimere et forløb som fx onboarding af nye medarbejdere, arbejdet med forandringsprocesser, lederudvikling, salgstræning etc. og fastholde deltagerne i deres læring, når de kommer tilbage til hverdagen. Sammen med et træningsforløb, der er specielt tilpasset til den enkelte virksomhed, kan vi optimere træningen og opnå det bedst mulige udbytte af forløbet.

Hvad er lederudvikling?

Lederudvikling er relateret til at udøve god ledelse. I People & Performance forstår vi begrebet som egenskaber, der fremmer engagement, motivation, accept af forskellighed og samarbejde. Ledelsesudvikling skal have det klare formål, at lederskabet skal fremme bedre performance hos lederen selv og de medarbejdere, der eksekverer i dagligdagen.

Det er essentielt for lederrollen, at man sikrer effektfuld eksekvering, der skaber resultater, og at man er i stand til at identificere både styrker og udviklingspotentialer hos medarbejdere med det klare sigte at løfte arbejdsglæden i teamet – i takt med den individuelle performance. Det handler med andre ord om at udvikle medarbejderen gennem kontinuerlig læring samtidig med, at man udvikler og indfrier organisationens ønskede mål og strategi.

Udvikling af ledere skal på den lange bane sikre, at der skabes synergi mellem medarbejderens performance og virksomhedens forretningsstrategiske mål.

Udvikling af lederskabet handler om at skabe større bevidsthed

Lederudvikling handler for os om at skabe større bevidsthed om, hvordan man agerer, og hvordan ens ledelse forløber i praksis. Et lederforløb handler i høj grad om at facilitere et rum, der giver indsigt i den enkelte – om egne styrker og svagheder.

Lederen skal være bevidst om sin egen person, hvordan man bliver opfattet af andre, og hvad det vil sige at være under lederens lederskab. Et succesfuldt forløb skal skabe grundlaget for konkrete fokuspunkter i det daglige arbejde samt øge fokus på, hvordan lederskabet forbedres i fremtiden.

Lederforløb hos People & Performance

Vi møder jer i jeres aktuelle udfordringer og kontekst – men vi udfordrer jer ved at anlægge nye perspektiver på jeres problemstillinger – og vi går til opgaven, hvor det for os gælder om at gøde jorden, der fremdriver et rum, hvor vi kan diskutere konkrete udfordringer, der udvikler medarbejderen i lederrollen.

 

Vores styrker er at:

  • Fremme den nuværende lederrolle internt i virksomheden
  • Forberede lederen til fremtidige lederroller i organisationen
  • Skabe forståelse for organisationens mål, og hvordan lederskabet skal bidrage til at nå dem
  • Skabe samhørighed mellem strategien, organisationen og medarbejdere.
  • Skabe resultater gennem ledelse med udgangspunkt i konkrete problemstillinger og udfordringer i virksomheden

 

LEDERUDVIKLING I KØBENHAVN OG AARHUS

People & Performance har kontorer i både København og Aarhus. Vores tilstedeværelse i begge byer betyder, at vi kan tilbyde skræddersyet leder- og forretningsudvikling til virksomheder og organisationer i hele Danmark.

Vores afdelinger i Aarhus og København arbejder tæt sammen og i fællesskab hjælper vi både lokale og internationale virksomheder med at maksimere deres performance.

HJÆLP TIL LEDERUDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT

People & Performance har hjulpet virksomheder med at udvikle deres ledelse og forretning siden 2007. Vores tilstedeværelse i både København og Århus betyder, at vi kan arbejde tæt sammen med virksomheder i hele landet.

Vi har også skabt et stærkt globalt netværk med 12 erfarne kollegaer i andre lande lige fra Australien til Hong Kong, Holland og USA. Vores tilstedeværelse i forskellige lande sikrer den kulturelle forståelse på tværs af grænser, som sætter os i stand til at løse internationale opgaver for vores kunder.

 

Three Strategic Choices for Leadership Academies

Maximise Your Leadership Academy

Ønsker du at opbygge eller revidere dit Leadership Academy?

Hos People & Performance ved vi, hvor vigtigt det er at sikre, at dine ledere lærer de rigtige færdigheder for at slå dine konkurrenter. Derfor har vi lavet e-bogen “Three strategic choices for Leadership Academies”.

Ønsker du at udvikle dit ledelsesteam og skabe bedre resultater for din organisation?

Med en dokumenteret succeshistorik og et team af erfarne fagfolk er vi dedikeret til at hjælpe dig med at forbedre dine lederes færdigheder og evner.

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig med at nå dine ledelsesmål og tag din virksomhed til det næste niveau.

Fra forandringsledelse til forandringslæring

People & Performance har arbejdet med forandringsledelse i over 15 år, og i denne guide giver vi en gennemgang af, hvad der ligger bag begrebet, og besvarer nogle af de mest relevante spørgsmål om forandringsledelse.

 

Tag fat i os, når det passer dig

Tag fat i os, når det passer dig

Lad os høre fra dig, så vi kan tage en snak om dine behov inden for strategi-og forrretningsudvikling og lederudvikling.

Du altid velkommen til at kontakte os, og så sørger vi for at vende tilbage så hurtigt som muligt.

Udfyld formularen eller ring direkte til os

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Internationalt markedsudsyn

Vi arbejder over hele Europa, i Mellemøsten, Nord-, Central- og Sydamerika samt i Asien. Vi har en fleksibel tilgang, der gør, at vi kan levere hos eller tæt på kunden alt efter, hvad der vurderes at være bedst i forhold til den enkelte proces.

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Forretningsindsigt på tværs af brancher

Vi har stor erfaring fra mange forskellige brancher. Det betyder, at vi byder ind med friske perspektiver og forretningsindsigter

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Erfaring med alle slags organisationer

Vi har et tæt samarbejde med vores kunder – uanset om det er store, internationale selskaber, små og mellemstore virksomheder eller opstartsvirksomheder. Private equity-fonde, bestyrelser og topledelser bruger os som samarbejdspartnere.

We change business impact and make it stick

Mød vores People & deres Performance

People & Performance er et team af engagerede tænkere og praktikere, der alle arbejder målrettet med at levere det ”&”, der forbinder mennesker og performance.

Vi har kontorer i København og Aarhus samt erfarne kolleger i 12 andre lande.