Strategiudvikling & strategirådgivning

Strategiudvikling & strategirådgivning

Vi realiserer din strategiske hensigt ved at udforme en handlekraftig strategi, identificere hvor og hvordan vi skal spille, fokusere indsatsen, mobilisere din organisation og udvikle din kapacitet til at levere resultater.

FRA STRATEGI TIL TAKTISK IMPLEMENTERING

Maksimér virksomhedens performance med strategiudvikling

I People & Performance har vi mere end 10 års erfaring med strategiudvikling – fra udformning til implementering. Vi arbejder med resultatdrevne virksomheder i hele EMEA, Sydamerika og Asien på tværs af brancher og organisationsstrukturer.

Vores styrker er:

  • At identificere, hvordan I udlever jeres fulde  potentiale gennem et øget fokus på strategi, der afspejler sig positivt på forretningen.
  • At give jer implementerbare værktøjer til, hvordan I mobiliserer ressourcer i organisationen, så I nemmere kan fokusere jeres indsats mod at levere de ønskede  resultater.
  • At give jer redskaber til at eksekvere strategien og holde snuden i sporet, når I møder modstand og udfordringer under selve eksekveringen.
  • At skræddersy forløb til virksomheder, der ønsker at optimere deres forretningsstrategiske tilgang – fra strategiudvikling  og proces til implementering.

Vi faciliterer resultatdrevne forandringer gennem strategiudvikling, der maksimerer virksomhedens performance ved at få mennesker til at yde deres bedste.

 

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Internationalt markedsudsyn

Vi arbejder over hele Europa, i Mellemøsten, Nord-, Central- og Sydamerika samt i Asien. Vi har en fleksibel tilgang, der gør, at vi kan levere hos eller tæt på kunden alt efter, hvad der vurderes at være bedst i forhold til den enkelte proces.

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Forretningsindsigt på tværs af brancher

Vi har stor erfaring fra mange forskellige brancher. Det betyder, at vi byder ind med friske perspektiver og forretningsindsigter

people-and-performance-cropped-site-icon-pphr.png

Erfaring med alle slags organisationer

Vi har et tæt samarbejde med vores kunder – uanset om det er store, internationale selskaber, små og mellemstore virksomheder eller opstartsvirksomheder. Private equity-fonde, bestyrelser og topledelser bruger os som samarbejdspartnere.

HVAD ER STRATEGIUDVIKLING?

Strategi er en plan af de aktiviteter og tiltag, der skal danne rammerne for, hvordan virksomheden når et fælles mål. Grundlæggende udstikker strategien retningen for, hvordan der skal handles for at opnå et langsigtet mål. Fælles for moderne resultatdrevne virksomheder er, at de alle har et fremtidsorienteret mål.

I denne proces bliver der ofte udarbejdet handle- og projektplaner uden at have en reel strategi. Altså en klar retning, der tilkendegiver, hvor virksomheden vil og skal bevæge sig hen – og hvilke delmål, der skal indfries undervejs. Samtidig skal strategien indeholde hvilke bevæggrunde, der er for at sætte en ny retning – og hvilke overvejelser, der er gjort i denne forbindelse. Og måske vigtigst af alt hvilke ressourcer, der skal sættes i spil for at opnå målet. 

Strategiudvikling er selve udformningen af overvejelser, bevæggrunde, indsigter og potentiale. På baggrund af strategien laver man handleplaner og projektplaner, der skal understøtte strategien, så målet indfries. 

STRATEGIEKSEKVERING

Fra plan til handling er der umiddelbart ikke langt. Men en udfordring er at sikre effektivitet både på kort og lang sigt. For hvordan er det lige, man gør, når der opstår problemer, som udfordrer strategien? Et meget vigtigt punkt, når man udvikler sin strategi er at gøre den modstandsdygtig over for hverdagens ildebrande og drift. Flere spørgsmål trænger sig på. 

Kræver en succesfuld eksekvering organisationsudvikling?

Kan den nuværende organisationsstruktur stå distancen, når selve strategien skal eksekveres? Er der strukturelle barrierer, som potentielt kunne stå i vejen, når der skal eksekveres?

Hvad sker der, hvis/når vi møder modstand?

Hvordan agerer vi, når vi møder modstand – når vi er presset på tid, når processer stall’er, hvis der opstår pludselige forandringer i markedet?

Eksekveringen af strategien kræver, at der mobiliseres ressourcer, der kan drive strategien fremad, selvom der opstår udfordringer undervejs netop for at sikre et højt niveau af effektivitet.

Hvordan sikrer vi fremdrift, selvom vi er dynamiske i vores strategiarbejde?

Det kræver stort fokus at sikre fremdrift, når strategien skal eksekveres og implementeres, men allervigtigst at strategien kan tilpasses og er dynamisk i sit format. På denne måde går strategien ikke tabt i hverdagsdrift og uforudsete forhindringer.

 

STRATEGIGRUNDLAG

Strategiprocessen kræver et stærkt grundlag. Vores værdier, mission og vision danner grundlaget for vores organisation. De definerer, hvem vi er, hvad vi gør, og hvad vi ønsker at opnå. I foranderlige tider kan fokus – og dermed grundlaget, der definerer os – skifte. Derfor skal grundlaget for strategien allerede i udviklingsprocessen kunne tåle mosten over tid. Det gøres ved at stille sig kritisk over for strategien og finde hullerne i osten, så at sige. 

IMPLEMENTERING AF STRATEGI

Implementering afhænger i høj grad af et engageret team. Det er teamets performance, der afgør, hvorvidt strategien implementeres med succes. Hos People & Performance ser vi en direkte forbindelse med menneskers performance og succesfulde implementeringer af selv de mest komplekse og ambitiøse strategier.

STRATEGI-WORKSHOPS

I eksekvering af strategien kræver det et særligt fokus for topledelsen at udfordre den formulerede strategi. Og at balancere strategiens indhold med udfordringer i form af ny viden, innovation og nye muligheder. Vi tilpasser og gennemfører målrettede strategiworkshops for ledergrupper, så strategien fornyes, og organisationens fokus fastholdes.

Tag fat i os, når det passer dig

Tag fat i os, når det passer dig

Lad os høre fra dig, så vi kan tage en snak om dine behov inden for strategi-og forrretningsudvikling og lederudvikling.

Du altid velkommen til at kontakte os, og så sørger vi for at vende tilbage så hurtigt som muligt.

Udfyld formularen eller ring direkte til os

We change business impact and make it stick

Mød vores People & deres Performance

People & Performance er et team af engagerede tænkere og praktikere, der alle arbejder målrettet med at levere det ”&”, der forbinder mennesker og performance.

Vi har kontorer i København og Aarhus samt erfarne kolleger i 12 andre lande.