05/03/2024

Hvordan får du succes i dit nye lederjob på executive niveau?

At træde ind i en ny ledelsesrolle på højt niveau i organisationen byder på spændende udfordringer, men det er også en transition, som kræver din fulde opmærksomhed. Er du ved at krydse tærsklen til en sådan position, eller har du allerede taget de første skridt?

Vil du vide mere?

Anni Vind Frandsen

Anni Vind Frandsen

Partner

avf@pphr.com

+45 4045 7730

Se profil

At træde ind i en ny ledelsesrolle på højt niveau i organisationen byder på spændende udfordringer, men det er også en transition, som kræver din fulde opmærksomhed. Er du ved at krydse tærsklen til en sådan position, eller har du allerede taget de første skridt?

Karriereovergangen til dette niveau er ofte kompleks og flerdimensional, og kræver både personlig og professionel udvikling. Denne artikel dykker ned i kernen af, hvad du skal være opmærksom på når du er på vej til at tage en ledende stilling på executive niveau – hvad enten det er som partner, en del af den øverste ledelsesgruppe, eller en anden fremtrædende rolle inden for din organisation. Nedenfor deler vi de 5 emner, som vi gennem arbejdet med hundredvis af executives har erfaret er afgørende for en succesfuld transition, og som i øvrigt underbygges af research omkring, hvordan du får succes i din nye ledelsesrolle på executive niveau.

 

Forstå succeskriterierne

Forståelsen af din rolle og dens succeskriterier er nøgleelementer for at sikre en vellykket overgang. Uden klarhed over forventningerne til dig, din rolle, din ledelsestilgang, kan vejen fremstå uklar og fuld af uforudsete hindringer. ”Jo hurtigere du får klarhed over, hvad du skal lykkes med i din nye rolle, jo nemmere bliver det for dig at prioritere din tid, og jo bedre kan du committe dit team til jeres fælles succes” uddyber Anni Vind Frandsen, partner hos People & Performance.

 

Anni Vind Frandsen er Partner hos People & Performance og certificeret executive coach. Med erfaring fra ledende positioner i store danske virksomheder og utallige coaching-sessioner, har Anni en indgående viden om de dynamikker, der følger med en ny ledelsesrolle. Hendes indsigt, formet af både personlig erfaring og research, er målrettet mod at styrke og guide dig i din ledelsesudvikling.

Anni Vind Frandsen

Partner, People & Performance

Du træder ind i rampelyset

Når du lander i din nye rolle, vil du oftest træde op på en ny scene, hvor opmærksomheden rettes mod dig. Uanset om du ønsker det eller ej. Med rampelyset rettet mod dig, er det essentielt at være opmærksom på, hvad du siger, eller hvad du ikke siger, idet dine budskaber bliver hørt og fortolket af en bred skare af mennesker i organisationen omkring dig. Så tænk grundigt over dine budskaber og hold øje med hvordan de lander.

 

Gentænk uddelegering

At kunne uddelegere er afgørende i enhver ledelsesrolle. Som leder er det urealistisk at forvente, at du kan varetage alle opgaver personligt. Derfor er det afgørende at mestre uddelegering af opgaver og samtidig sikre en effektiv opfølgning. Når du indtræder i en executive rolle, kræver det ofte en kritisk revurdering af din tilgang til uddelegering, dit behov for kontrol, din metode til opfølgning, og din bevidsthed om, hvordan du kan skabe mest værdi for organisationen.

Først og fremmest kræver effektiv uddelegering, at du har klarhed over, hvilke opgaver, der er mest kritiske for organisationens succes. Dette kræver en dyb forståelse for både organisationens behov og dine medarbejderes kompetencer. Ved at identificere de centrale prioriteter og adressere disse først, kan du sikre, at dit team fokuserer på det, der virkelig betyder noget i forhold til at skabe fælles succes.

Det er vigtigt at anerkende, at effektiv uddelegering og opfølgning kræver en balance. Det betyder, at du som topleder skal kunne opretholde kontrollen på det rigtige niveau, hvor du går væk fra at ville have kontrol over alle aktiviteter omkring dig, til i høj grad at sikre dig, at der er styr på resultater og eventuelle afvigelser. Denne balance kan være udfordrende, og kræver nogle gange at man skal genforhandle med sig selv, hvad man vil have kontrol over og hvad man vil slippe,” siger Anni Vind Frandsen.

 

“What Got You Here, Won’t Get You There”

At støtte sig til de strategier og vaner, der tidligere har banet vej for din succes, kan være fristende, men som det ofte er blevet sagt, ‘hvad der bragte dig hertil, vil ikke nødvendigvis føre dig videre.’ Når du træder ind i en ny executive rolle, træder du samtidig ind i en ny arena med nye spilleregler. Evnen til at tilpasse sig og udvikle nye kompetencer er her afgørende. Coaching er en værdifuld støtte i denne udviklingsproces. Coaching hjælper dig med at identificere og udvikle de nye strategier og adfærdsmønstre, der er essentielle for at trives og skabe resultater i din nye kontekst.

Coaching guider dig til at forstå de specifikke krav, som din nye rolle stiller. Det handler ikke kun om at forstå din rolle, de nye opgaver og forventninger, men også om at udvikle en skarp selvindsigt i dine styrker og udviklingsområder, der vil gøre dig i stand til at møde fremtidens udfordringer med tilstrækkelig selvbevidsthed. Denne selvindsigt kommer ofte ikke af sig selv, men kræver en dedikeret indsats og nogle bevidste valg og fravalg.

Det er essentielt at finde tid til at reflektere over din nye rolle, og coaching hjælper dig ikke kun til at indse, hvad der er dit personlige og ledelsesmæssige ståsted, men også til at forstå, hvilke ledelsesmæssige kompetencer og adfærd der skal udvikles for at kunne lykkes i rollen,” understreger Anni Vind Frandsen.

 

Disciplinér dig selv til at reflektere

I en travl hverdag kan det virke som en luksus at tage sig tid til refleksion. Men det er ikke en luksus; det er en essentiel disciplin, som kræver en bevidst indsats. Konstant at være i handlingsmodus kan umiddelbart virke produktivt, men det kan også være en faldgrube, der fører til forkerte beslutninger og nedsat effektivitet over tid. At skabe plads til refleksion er derfor helt afgørende. Coaching er en effektiv metode til at hjælpe dig til selv-refleksion.

Anni Vind Frandsen uddyber: ”I takt med at du bevæger dig opad i organisationen bliver din horisont længere, og det er afgørende, at du får opbygget en refleksionspraksis for at få truffet de langsigtede beslutninger med rettidig omhu. Du skal opbygge din evne til strategisk tænkning og kritisk beslutningstagning, som er påkrævet på executive niveauet.”

Ved regelmæssigt at afsætte tid til coaching-sessions, bliver du hjulpet til at prioritere denne refleksion, hvilket fremmer en dybere forståelse af dig selv, dine handlingsmønstre, din strategiske tænkning og dine beslutningsprocesser. ”Disciplineret refleksion er ikke bare en øvelse i selvindsigt, men en strategisk fordel, der kan styrke din ledelsesmæssige præstation,” pointerer Anni Vind Frandsen.

Et afgørende, men ofte overset, aspekt af langtidsholdbar præstation er evnen til at opretholde en både fysisk og mental balance. Det handler om din indre bæredygtighed, hvor du fokuserer på at opretholde en kerne af vitalitet og robusthed på individniveau. Dette kræver en dyb forståelse af dine personlige værdier, dine egne styrker og svagheder og anvendelsen af denne selvindsigt i forhold til den kontekst, som du befinder dig i. Det handler om at kunne holde sig skarp og relevant på den lange bane. Ved at være bevidst om dine egne reaktionsmønstre, især under pres, bliver du bedre i stand til at håndtere – eller endda forhindre – afsporingsadfærd, som ellers kan underminere dine resultater og velbefindende.

 ”Når du bevæger dig opad i organisationen, kommer der flere og flere etiske dilemmaer, uigennemsigtige beslutningsprocesser og svære afvejninger, og dermed bliver din bevidsthed om din indre balance og dit interne moralske kompas endnu mere vigtigt”, uddyber Anni Vind Frandsen. At forstå og værdsætte din egen balance er afgørende for enhver topleder, der ønsker at præstere optimalt over tid, uden at gå på kompromis med sit eget velvære eller organisationens langsigtede mål.

 

Coaching guider dig på din rejse

I overgangsperioder kan vejen fremstå uklar og udfordrende, og her er coaching en effektiv metode til at hjælpe dig godt igennem. En coach er en guide, der kan hjælpe dig med at navigere succesfuldt gennem transformationen op i et executive ledelseslag. Vælg en coach du har tillid til, og som har kompetencerne og erfaringen til at facilitere din personlige og faglige udvikling. Coachen kan hjælpe dig med videreudviklingen af dine evner til at håndtere svære dilemmaer og reflektere strategisk og langsigtet.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog