15/09/2022

DiSC som værktøj til at imødekomme diversitet og fremme inklusion

Når virksomheder prioriterer at skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, fjerner de også de ubevidste barrierer, der kan opstå i et team eller i en hel organisation.

Vil du vide mere?

Danni Pharao Munk

Danni Pharao Munk

Senior Consultant

dpm@pphr.com

+45 5194 2009

Se profil

Når virksomheder prioriterer at skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, fjerner de også de ubevidste barrierer, der kan opstå i et team eller i en hel organisation. Dermed skabes der grobund for en bedre kultur og performance.

Virksomheder arbejder i højere grad strategisk mod mangfoldighed på arbejdspladsen som følge af et altoverskyggende behov for at inkludere medarbejdere og imødekomme diversitet – og med god grund. Diversitet og inklusion på arbejdspladsen forbedrer ikke kun sammenholdet, men styrker også virksomhedens konkurrenceevne.

Integrér diversitet og inklusion på arbejdspladsen og skab resultater

Diversitet og inklusion bliver ofte nævnt i flæng, og selvom de to begreber da også er relaterede, dækker de over to forskellige forhold.

Når virksomheder arbejder med diversitet, går arbejdet ud på at skabe en mangfoldig arbejdsplads med medarbejdere, der afspejler det samfund og det marked, virksomheden opererer i. Inklusion handler derimod om at skabe en arbejdsplads, hvor forskellige grupper er inkluderet i et ligeværdigt fællesskab.

Når virksomheder formår at fremme både diversiteten og inklusionen på arbejdspladsen, kan det være forbundet med nogle klare fordele. Ifølge en artikel af Dansk Industri har diversitet og inklusion på arbejdspladsen en stor effekt på strukturelle, procesorienterede og kulturelle aspekter:

”Arbejdet med diversitet og inklusion på arbejdspladsen kan være både krævende og komplekst, men med få tilpasninger i dine eksisterende strukturer og processer, kan du skabe stor impact, også for organisationskulturen”.

Prioritér mangfoldighed på arbejdspladsen

For mange virksomheder er det blevet en del af agendaen at inddrage aspekter som diversitet og inklusion, og disse emner er i høj grad blevet en integreret del af, hvordan virksomheder opererer og drives.

Et fokus på diversitet og inklusion hjælper med at sikre en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, og det skaber et positivt grundlag for kontinuerlig udvikling.

”Mangfoldighed er en ressource, som kan bidrage til virksomheders udvikling, succes og vækst. Det handler om at udfolde og drage nytte af medarbejderes forskellige kompetencer til gavn for forretningen og for den enkelte medarbejder”, lyder det i en artikel af Dansk Industri.

Diversitet og inklusion er derfor betydelige elementer i en virksomheds fremgang – både internt og eksternt – og det er samtidig med til at bidrage til et inkluderende arbejdsmarked.

Mangfoldighed på arbejdspladsen er med til at fremtidssikre en organisation, fordi de virksomheder, der ingen indsats gør på det her område naturligt falder bagud.

Diversitet og inklusion på arbejdspladsen giver konkurrencefordele

I en undersøgelse af McKinsey fra 2019 fremgår det, at virksomheder med mere end 30% kvindelige ledere har større sandsynlighed for at udkonkurrere virksomheder med 10-30% kvindelige ledere.

Større repræsentation øger altså sandsynligheden for at udkonkurrere virksomheder med en mindre mangfoldig repræsentation. Det understreger fordelen ved mangfoldighed på arbejdspladsen, da diversitet har en direkte effekt på en virksomheds yde- og konkurrenceevne:

”Mangfoldighed og forskellighed kan styrke virksomheders konkurrenceevne. Nye forretningsmæssige ideer kan opstå, når man udnytter de ressourcer og den forskellige viden, som en mangfoldig medarbejderstab ligger inde med f.eks. ift. at forstå forskellige typer kunder og for at afkode nye markeder og derigennem erobre markedsandele”, lyder det i artiklen af Dansk Industri.

Fra et People & Performance-perspektiv, giver viden om andre profiler ”forståelse for forskelligheder og dermed bedre afsæt for samarbejde”, siger Marianne Duelund Frahm, seniorkonsulent i People & Performance.

Frem diversitet og inklusion på arbejdspladsen med DiSC

People & Performance tilbyder en række DiSC-værktøjer, som hjælper virksomheder med at forbedre eller igangsætte initiativer relateret til diversitet og inklusion.

Med værktøjer som Everything DiSC Workplace kan I sætte fokus på relationsmæssig udvikling blandt medarbejdere på arbejdspladsen. Dermed kan Everything DiSC Workplace bruges som en hjælpende hånd til at skabe inklusion og en bedre forståelse for forskelligheder blandt medarbejdere.

”Ofte vil vi som mennesker synes, at det, vi selv gør, er det rigtige og det, andre gør, virker lidt forkert. Når vi så får indsigt i, hvordan vi selv og andre er skruet sammen, giver det mulighed for at anvende vores forskelligheder som en styrke. Vi ser ind i nye vinkler og lærer mere om vores opgaver og samarbejdet. Forskellighederne er gået fra at være frustrerende til at være en styrke”, siger Jesper Staack Krab, partner i People & Performance.

DiSC kan på denne måde fungere som et inkluderende redskab, der sætter fokus på at træne medarbejderes præferencer i forhold til diversitet og inklusion. Dette skaber i sidste ende en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, hvor forståelse for forskelligheder skaber vækst:

”Forskelligheder kan være en begrænsning. DiSC kan være en fordel, da den hjælper os med at forstå, hvorfor man clasher eller hænger sammen. Via DiSC kan man bruge forskellighed til mulig vækst”, siger Jesper Staack Krab, partner i People & Performance.

Frem diversitet og inklusion på arbejdspladsen med DiSC

Hvad er formålet med DiSC?

DiSC har mange forskellige formål og fungerer som en analyse af personprofiler med afsæt i forskellige tilgange til udvikling.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog