30/09/2022

Hvad er formålet med DiSC?

DiSC-analyser hjælper hvert år af mere end en million mennesker til at skabe personlig udvikling, teamwork og produktivitet.

Vil du vide mere?

Danni Pharao Munk

Danni Pharao Munk

Senior Consultant

dpm@pphr.com

+45 5194 2009

Se profil

DiSC-analyser hjælper hvert år af mere end en million mennesker til at skabe personlig udvikling, teamwork og produktivitet. Derfor er DiSC blevet et populært værktøj på mange arbejdspladser.

Men ved du egentlig, hvad DiSC er, og hvad en DiSC-profil kan bruges til? I denne artikel forklarer vi alt, hvad du behøver at vide for at forstå, hvordan du kan få glæde af DiSC på din arbejdsplads.

Hvad er en DiSC-profil?

En DiSC-profil, eller en DiSC-analyse, som det også kaldes, er et alsidigt værktøj, der kan bruges til at forstå menneskers adfærd i bestemte situationer. Som værktøj er det nemt at gå til, hvilket også forklarer DiSC-profilens popularitet i danske og udenlandske virksomheder.

En DiSC-profil dannes ud fra besvarelser af et spørgeskema, hvor respondenten skal tage stilling til, hvad personen med størst sandsynlighed vil gøre i en given situation. Besvarelserne danner derefter grundlag for en adfærdsprofil, som fortæller os noget om respondentens adfærd i bestemte situationer.

Arbejdspladser har brug for alle typer medarbejdere, og alle svar på DiSC-analysen er ligeværdige. Derfor er DiSC ikke en test, men derimod et profilværktøj, der hjælper ledere til at sikre, at medarbejderne har et arbejdsliv, der stemmer overens med deres personprofil.

Hvorfor hedder det DiSC?

DiSC-profilen tager udgangspunkt i fire overordnede adfærdstræk, der afspejler den naturlige adfærd, vi har udviklet i løbet af vores liv – baseret på de erfaringer, vi har gjort os.

Bogstaverne i DiSC står for de fire parametre, som profilværktøjet måler vores adfærd på:

     • Dominance (dominans)
     • influence (indlfydelse)
     • Stability (stabilitet)
     • Conscientious (samvittighedsfuld)

De fire adfærdstræk visualiseres i DiSC-modellen med et bogstav og en farve, der har indflydelse på vores adfærd. Sammen beskriver de vores handlemønstre, motiver, kommunikationsstil og præferencer i forskellige situationer.

De overordnede formål med DiSC-profiler

DiSC-profiler kan hjælpe virksomheder med at synliggøre medarbejderes personlige styrker og udviklingsområder, så de mere effektivt kan bruge deres personprofil og forstå egen adfærd i bestemte situationer. Derfor kan DiSC-analyser bruges som udviklingsværktøj til at skabe et dybere grundlag for individ-, ledelses- og gruppeudvikling.

Hvornår kan en DiSC-profil bruges?

Virksomheder kan have forskellige formål med at bruge DiSC som udviklingsværktøj. Uanset det endelige mål kan DiSC bidrage til en dybere forståelse af både lederes og medarbejderes adfærd i bestemte situationer.

Hos People & Performance mener vi, at DiSC med succes kan bruges som profilværktøj i en række forskellige situationer.

Skab fælles forståelse med en DiSC-analyse

DiSC er et gavnligt analyseværktøj til at forstå individuelle og gruppe-præferencer. En DiSC-analyse fremmer individuel udvikling og øger samtidig et teams grundlag for at kunne samarbejde med hinanden.

”De primære årsager til at foretage en DISC-analyse er, at leder/medarbejder/kollega bedre kan forstå hinanden og arbejde sammen ved at forstå, hvad der driver og motiverer de forskellige typer og modsat, hvad der stresser dem”, siger Marianne Duelund Frahm, seniorkonsulent i People & Performance.

Hvad kan jeg få ud af min DiSC-profil?

DiSC-analysen skaber et overblik over vores forskellige verdenssyn, styrker og begrænsninger. Analysen er et udviklingsredskab til at skabe mere klar kommunikation på arbejdspladsen for at forhindre misforståelser og forbedre performance.

DiSC-analyser som redskab i forandringsprocesser

Forandringer på arbejdspladsen kan være nødvendige for at skabe effektivisering og udvikling, men de kan også medføre usikkerheder blandt medarbejdere. En DiSC-analyse kan bidrage til at forstå det menneskelige aspekt i en forandringsproces og give klarhed over, hvordan man kan handle og håndtere vores egne følelser under forandringer.

Opbyg et fælles sprog om adfærd og holdninger med DiSC

DiSC-personprofiler hjælper hver dag virksomheder med at forbedre deres ydeevne ved at opbygge et fælles sprog om adfærd og holdninger. Med DiSC kan virksomheder arbejde på at forbedre engagement, skræddersy kommunikation, forbedre team-produktivitet og -effektivitet, samt skabe forståelse for hinandens præferencer.

Hvilke DiSC-produkter tilbyder People & Performance?

People & Performance tilbyder en lang række Everything DiSC-produkter, som hver især har til formål at optimere menneskers adfærd for at kunne forbedre intern kommunikation, teamwork og produktivitet i organisationer.

GET INSPIRED AND IMPROVE YOUR KNOWLEDGE!

Our blog