30/09/2022

Hvad er formålet med DiSC?

DiSC-analyser hjælper hvert år af mere end en million mennesker til at skabe personlig udvikling, teamwork og produktivitet.

Vil du vide mere?

Danni Pharao Munk

Danni Pharao Munk

Senior Consultant

dpm@pphr.com

+45 5194 2009

Se profil

DiSC-profiler benyttes hvert år af mere end en million mennesker til at skabe personlig udvikling, teamwork og produktivitet. Men ved du egentlig, hvad formået med en DiSC-analyse er, og hvad profilerne kan bruges til? Læs med og få svaret.

Hvad er en DiSC-profil?

En DiSC-profil er en beskrivelse af en adfærdstype, der kan bruges til at forstå en persons ageren i bestemte situationer. Det har gjort DiSC til et populært analyseværktøj på mange arbejdspladser, hvor DiSC-analyser kan hjælpe teams til at opnå en bedre forståelse for hinandens styrker og begrænsninger og dermed styrke teamets evne til at samarbejde.

Hvad står DiSC for?

DiSC-analysen tager udgangspunkt i fire forskellige DiSC-profiler med hver deres adfærdstræk: Dominance (D), Influence (i), Stability (S) og Conscientious (C). De fire adfærdstræk visualiseres i DiSC-modellen med et bogstav og en farve, der beskriver typiske adfærdsmønstre ved den enkelte personprofil. Sammen beskriver de vores handlemønstre, motiver, foretrukne kommunikationsstil og præferencer i forskellige situationer.

De 4 DiSC-profiltyper

De fire adfærdstræk visualiseres i DiSC-modellen med et bogstav og en farve, der har indflydelse på vores adfærd. Sammen beskriver de vores handlemønstre, motiver, kommunikationsstil og præferencer i forskellige situationer.

DiSC-profil D

D-profilen kommunikerer direkte, kan virke bestemt, vil gerne udfordres, har fokus på at opnå resultater, og så er denne stiltype også selvtillidsfuld og risikovillig. D-profilen frygter at miste kontrol og at virke sårbar, men omvendt motiveres profilen af jagten på succes og at besidde magt eller autoritet.

DiSC-profil i

i-profilen er entusiastisk, hurtig til at tage beslutninger, samarbejdsvillig, charmerende og snakkesalig. Denne profil motiveres af at være i et socialt fungerende miljø, hvor gruppeaktiviteter, samarbejde og selskabelige relationer er en stor del af hverdagen. Som i-profil vil man frygte social afvisning og at blive ignoreret.

DiSC-profil S

S-profilen er støttende, rolig, tålmodig, ydmyg og samarbejdsvillig. Det vil være motiverende for denne profil at indgå i et stabilt og påskønnende miljø, hvor muligheden for at hjælpe andre er til stede. På den anden side frygter en S-profil at være en del af et miljø, hvor der ikke hersker kontinuitet og harmoni, og man vil meget gerne undgå at fornærme nogle.

DiSC-profil C

C-profilen er metodisk, detaljeorienteret, rolig, lidt reserveret og skeptisk. Motivationsfaktorer vil for denne profil være at tilegne sig ny viden, opmærksomhed på kvalitet og at man har rig mulighed for at bruge ens allerede akkumulerede viden. At modtage kritik, arbejde med sjuskede metoder og at tage fejl vil en C-profil højst sandsynligt ikke bryde sig om.

Profilernes styrker og svagheder

Alle adfærdsprofiler i DiSC-modellen har visse begrænsninger, og det er disse begrænsninger, der kan skabe splid mellem profilerne.

D-profilen kan i stressede situationer mangle empati og tålmodighed, og det kan især være bekymrende for en S-profil, da denne vægter harmoni og påskønnelse højt. Omvendt kan D-profilen blive frustreret over S-profilens ubeslutsomhed og trang til stabilitet. C-profilen kan have svært ved at arbejde med i-profilen, fordi denne profil kan være uorganiseret og impulsiv. Modsat kan i-profilen også opleve vanskeligheder, når der samarbejdes med en C-profil, der har tendens til at være overanalyserende og isolationsvillig.

Hvad er formålet med DiSC?

Når man forstår medarbejderes begrænsninger og styrker, er det muligt at forbedre performance og samarbejde i en virksomhed. DiSC kan hjælpe virksomheder med at synliggøre medarbejdernes personlige styrker og udviklingsområder, så de mere effektivt kan bruge deres personprofil og forstå egen adfærd i bestemte situationer. På den måde kan DiSC-analyser bruges som udviklingsværktøj til at skabe et dybere grundlag for individ-, ledelses- og gruppeudvikling.

Opbyg et fælles sprog om adfærd og holdninger med DiSC

DiSC-profiler hjælper hver dag virksomheder med at forbedre deres ydeevne ved at opbygge et fælles sprog om adfærd og præferencer. Med DiSC kan virksomheder arbejde på at forbedre engagementet, tilpasse kommunikationen, forbedre team-produktiviteten og -effektiviteten, samt skabe forståelse og accept for hinandens forskelligheder.

Hør mere om DiSC

People & Performance tilbyder en lang række Everything DiSC-produkter, som hver især har til formål at optimere menneskers adfærd for at kunne forbedre intern kommunikation, teamwork og produktivitet i organisationer. Skal vi også hjælpe jer?

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog